fbpx

Inven2

Biotech — Computational Life Sciences — Connected Care/Digital Health — Diagnostics — eHealth (ICT) — Human Life Sciences — Medical device — Pharma —

Kontaktinformasjon

Knut Sjøbakk Allum

Telefon

+47 90 41 71 07

Adresse

Oslo Science Park, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Norway

Etablert

2010

Forskning og kunnskap er nøkkelen til å løse globale samfunnsutfordringer innen helse, klima og miljø. Dyktige forskere og klinikere fra halve Norge melder inn idéer og oppdagelser til oss. Vi utvikler og forvalter idéene, og går videre med idéer vi kan omgjøre til samfunnsnyttige produkter og tjenester.

Vi har startet bedrifter som utvikler bedre kreftbehandling, bekjemper antibiotikaresistens og identifiserer sikkerhetsbrister i komplekse IT-systemer. To tredjedeler av våre bedrifter og lisenser er innen livsvitenskap, da vårt økosystem er spesielt sterkt innen dette fagfeltet.

En annen viktig oppgave vi har, er å forvalte avtaler om kliniske studier på vegne av sykehusene i vår region. Vi jobber for at flere internasjonale selskaper skal legge sine kliniske studier til Norge. Slik kan mer nyskapende behandling komme flere pasienter i Norge til gode.

Kontakt oss for lisensmuligheter og for å sette opp kliniske studier i Norge.

Inven2 er et aksjeselskap eid av Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.