fbpx

Intervensjonssenteret

Health Research Institute — Public Health Service Provider —

Kontaktinformasjon

Karl Øyri

Telefon

+47 9951 9179

Adresse

Sognsvannsveien 20, D6., 3 etasje, 0372 Oslo.

Intervensjonssenteret, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF

Intervensjonssenteret er en klinisk og teknologisk forsknings- og utviklingsavdeling for nye minimalt invasive og bildeveiledede metoder innen diagnostikk og behandling. Intervensjonssenteret er en felles verktøykasse for alle miljøer ved Oslo universitetssykehus, og også for andre sykehus. Senteret har samarbeidspartnere på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Senteret har 7 seksjoner; Seksjon for klinisk forskning, Seksjon for radiologiforskning, Seksjon for anestesiforskning, Seksjon for medisinsk kybernetikk og bildebehandling, Seksjon for informasjons og kommunikasjonsteknologi, Seksjon for metodeutvikling og industrisamarbeid og Seksjon for pasientbehandling.

Seksjon for metodeutvikling leder en testfasilitet på Intervensjonssenteret. Testfasiliteten er en en formell partner for å handtere oppdragsstudier i form av samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og kommersielle industrielle aktører. Testfasiliteten kan levere et bredt spekter av tjenester som dekker hele innovasjonsprosessen med utprøving og testing fra idéfase til klinisk utprøving. Intervensjonssenteret har over 20 års erfaring med utvikling og innovasjon innen klinikk og teknologi. Senteret har etablert en infrastruktur dedikert for kontrollerte studier som krever simulering og teknologiutvikling eller omfatter preklinisk eller human utprøving. Staben på Intervensjonssenteret er tverrfaglig sammensatt og består av eksperter innen medisin og teknologi.

Kontrakter og økonomi i oppdragsstudier i testfasiliteten handteres av Iven2 som er TTO-selskap (Technology Transfer Office) på sykehuset.