Helse Sør-Øst

Public Health Service Provider —

Kontaktinformasjon

Kjetil Storvik

Telefon

918 39 275

Adresse

Parkgata 36, 2317 Hamar

Visjon

Helse Sør-Øst RHF skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

 

Verdier

De tre nasjonale verdiene som vi bygger vår virksomhet på er ”kvalitet”, ”trygghet” og ”respekt”.

 

Oppgaver

De regionale helseforetakene har to viktige lovpålagte oppgaver;

  •  de eier helseforetakene i helseregionen (eieransvar)
  •  og skal sørge for at befolkningen i helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester (sørge-for-ansvar).

Spesialisthelsetjenestene tilbys av egne helseforetak eller kjøpes fra private aktører.

I tillegg til å drive sykehusene har de regionale helseforetakene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.