fbpx

Helse Sør-Øst

Public Health Service Provider —

Kontaktinformasjon

Kjetil Storvik

Telefon

918 39 275

Adresse

Parkgata 36, 2317 Hamar

Visjon:

Helse Sør-Øst RHF skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Verdier:

De tre nasjonale verdiene som vi bygger vår virksomhet på er ”kvalitet”, ”trygghet” og ”respekt”.

Oppgaver:

De regionale helseforetakene har to viktige lovpålagte oppgaver;

  •  de eier helseforetakene i helseregionen (eieransvar)
  •  og skal sørge for at befolkningen i helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester (sørge-for-ansvar).

Spesialisthelsetjenestene tilbys av egne helseforetak eller kjøpes fra private aktører. I tillegg til å drive sykehusene har de regionale helseforetakene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.