fbpx

Fram Medico AS

Connected Care/Digital Health — eHealth (ICT) — Innovation Company —

Kontaktinformasjon

Bente Riskild Borgersen

Telefon

+49 990 01 049

Mobil

+49 990 01 049

Adresse

Bredochs gate 1, 3256 Larvik

Ansatte

3

Etablert

2022

Bekjempelse av smittsomme sykdommer ved hjelp av UV lys som er ufarlig for mennesker og dyr.

Luft og overflater er velkjente reservoarer for patogener. Vask og desinfeksjon er derfor avgjørende for å redusere risikoen for smitte. Dette er en omfattende jobb og helsesektoren sliter i dag med å holde luft og overflater tilfredsstillende rene.

UV-lys er en velkjent metode for desinfeksjon, som har vært brukt i 70-80 år. F.eks. er det meste av drikkevannet i Norge behandlet med UV lys. Utfordringen med den eksisterende teknologien er at den sender ut lys med en bølgelengde som er skadelig for hud og øyne på mennesker og dyr. Dette UV-lyset kan følgelig ikke være aktivt i rom der det er mennesker til stede.

Nå har det kommet ny teknologi på markedet. Far UV-C / UV222 har en ny type lyskilde som sender ut lys med en bølgelengde som er ufarlig for mennesker og dyr. Lampen kan derfor stå på selv om det er mennesker til stede i rommet. Man oppnår derfor konstant desinfeksjon av luft og overflater – 24 timer i døgnet.

UV222 deaktiverer (dreper) raskt virus, bakterier, mugg, midd, sporer og sopp som finnes i luft og på overflater. Antibiotika resistente bakterier, som MRSA, må også gi tapt. Dette gjør UV222 til et viktig verktøy for å forhindre spredning av eksisterende- og nye virus, samt andre potensielle infeksjoner. UV 222 kan installeres overalt hvor mennesker samles.

Fram Medico representerer den danske produsenten UV Medico i Norge. Vi leverer løsninger for å skape trygge miljøer i helsesektoren; for både ansatte og pasienter.