fbpx

EY (Ernst & Young AS)

Connected Care/Digital Health — Consultancy — Digital health — eHealth (ICT) — IT/ Saas — Law and IPR —

Kontaktinformasjon

Christine Bergan

Telefon

+4791612295

Mobil

+4791612295

Adresse

Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo

Ansatte

1789

Etablert

1996

EY samarbeider med aktører i helsesektoren for å sikre bedre og mer effektive pasienttjenester, slik at vi sammen bygger morgendagens helsesektor.

Som et av Norges største konsulentmiljøer innen helse har EY lang erfaring fra en rekke prosjekter innen helse, vi har flere ansatte med helsefaglig bakgrunn, både fra primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og andre virksomheter i sektoren. Vi leverer tjenester og rådgivning til samtlige av landets regionale helseforetak, en rekke lokale helseforetak og kommuner. Vi leverer også tjenester og rådgiving til styrende instanser som helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett, Direktoratet for E-helse m.fl.

Gjennom vårt akseleratorprogram Amplifier gir vi startups tilgang til våre tjenester og globale kompetansenettverk; helt gratis!

Hos EY er vår målsetning «building a better working world». Innsikten og kvalitetstjenestene vi leverer er med på å bygge pålitelighet og tillit – både for våre ansatte, våre kunder og våre lokalsamfunn. Våre tverrfaglige team arbeider hver dag for å hjelpe kundene våre med å utnytte nye muligheter og samtidig håndtere risiko.

Vi er stolte av å samarbeide med både offentlige og private kunder og samarbeidspartnere – og få lov til å bruke vår kunnskap, ferdigheter og erfaringer for å oppnå solide resultater og skape positive endringer.