fbpx

Diakonhjemmet

Kontaktinformasjon

Runar Nygård, sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft

Adresse

Diakonveien 12, 0312 Oslo

Ansatte

3000

Etablert

1890

Stiftelsen Det norske Diakonhjem er en privat, ideell og selvstendig institusjon innenfor Den norske kirke.

Diakonhjemmet eier, driver og utvikler virksomheter og tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. Kjernevirksomheten er sykehus, omsorg og høgskole.

Diakonhjemmet er en ideell stiftelse. Det betyr at det ikke tas utbytte fra våre aksjeselskap, men overskudd i virksomhetene pløyes tilbake for å utvikle nye tilbud og tjenester – til det beste for samfunnet.

Diakonhjemmet hage (DH) er navnet på et utviklingsprosjekt som omfatter ca 45 mål av Diakonhjemmets 130 mål store eiendom på Steinerud i Oslo. Les mer her: https://www.diakonhjemmethage.no/om-diakonhjemmet-hage

Diakonhjemmet hage skal være:

  • Et campusområde for utdanning
  • Et innovasjonsområde for fremtidens helse- og omsorg og velferd
  • Et godt nærmiljø for de som bor her ­– et godt sted å arbeide, studere og bo!