fbpx

Diakonhjemmet Sykehus

Public Health Service Provider —

Contact person

Vibeke Dalberg

Phone

+47 22 45 15 00

Address

Diakonveien 12, 0370 Oslo.

Vi tilbyr spesialisthelsetjenester innen medisin, akutt og planlagt kirurgi og psykisk helsevern til Oslos befolkning. Sykehuset mottar pasienter fra hele helseregionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk rehabilitering.

Diakonhjemmet Sykehus er et privat og ikke-kommersielt diakonalt sykehus, heleid av stiftelsen Det norske Diakonhjem. Diakonhjemmet sykehus er lokalisert på tre ulike steder i Oslo: Steinerud, Vinderen og Tåsen.