fbpx

Deepinsight

Decision support — Digital health — eHealth (ICT) — IT/ Saas —

Kontaktinformasjon

Ivar Hukkelberg

Telefon

+47 92667147

Adresse

Karl Johans Gate 8, 0154 OSLO

Etablert

2017

Deepinsight har siden 2017 samlet noen av verdens beste hoder innen matematikk og koding. Her har vi skapt et innovativt og varmt miljø som jobber mot å forbedre helsesektoren og kvaliteten på dagens helsetjenester med bruk av data og maskinlæring

For å samle den rette kompetansen og erfaringen, drev Deepinsight i hovedsak med konsulentvirksomhet for store norske kunder som DNB og Varner de første årene etter oppstart. Her bygget og produksjonssatte vi maskinlæringsmodeller. Målet var derimot alltid å skape egne produkter som ga noe tilbake til samfunnet. En milepæl ble nådd i begynnelsen av 2021. Da gikk Kernel, en e-helse- og teknologibedrift, inn som investor i Deepinsight. Dette gjorde det mulig for oss å satse fullt på å utvikle og leverer tjenester og verktøy basert på data til helsevesenet.

Vi har et sterkt fokus på å bygge løsninger som kommer sluttbrukerne til gode, og gjør hverdagen for ansatte i helsesektoren lettere. Et av område vi jobber med er klinisk intelligens. Her sammenstiller og visualiserer vi klinisk data for avdelingsledere, klinikere og terapeuter for å gi oversikt og innsikt i egen drift. Andre områder vi jobber med er for eksempel pasientflyt og kapasitetsstyring.