fbpx

Decon-X International AS

Medical device —

Kontaktinformasjon

Bjørn Platou

Telefon

+47 9222 7163

Adresse

Vollsveien 13c, 1366 Lysaker, Norway

Etablert

2006

Decon-X er en norsk forskningsbasert bedrift som utvikler og leverer automatiserte løsninger innen desinfisering og smittevern. Test og utviklingsarbeid startet i 2006, og i slutten av 2014 lanserte vi første versjon av vår automatiserte desinfeksjonsrobot, DX1.

Roboten genererer tørr tåke fra hydrogenperoksid som distribueres i rommet, og desinfiserer alle områder hvor luft kommer til. Teknologien er basert på kommunikasjon mellom desinfeksjonsrobot og operatør ved hjelp av sensorer som kontrollerer prosessen og gir tilbakemelding til operatør via en automatisk generert rapport. Løsningene brukes både forebyggende og ved utbrudd.

Hittil er det utviklet 3 løsninger:

  • En mobil enhet til desinfisering av rom og utstyr, mest brukt på sykehus og sykehjem (DX1)
  • En mobil enhet med uttrekkbar dyse som brukes i f.eks. ambulanser (DX1F)
  • Et fastmontert system som nå benyttes på smitterom på Sunnaas Sykehus (DX3)

Vårt hovedmål er å alltid sørge for en reduksjon av minst 99.9999% av alle mikrober – en log 6 redusering. Dagens teknologi er basert på tester gjennomført av partnere i en 4 årig forskningsstudie finansiert under BIA programmet til Norges Forskningsråd, i tillegg til tester i våre egne test-rom. Fjerning av mikroorganismer er verifisert ved Statens Serum Institut i Danmark, Nofima matforskningsinstitutt på Ås og Dr. Brill Institut i Hamburg.

Vi har levert løsninger og roboter til helseinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark siden 2014 og har i dag samarbeidspartnere og distributører i Norden, Spania, Tyskland og BeNeLux.

Decon-X desinfiseringsløsninger og teknologi er utviklet i Norge, og produseres i samarbeid med leverandører i Hønefoss, Tronrud Engineering og Topro Elektronikk på Gjøvik.