fbpx

CompuGroup Medical Norway AS

Digital health — eHealth (ICT) — IT/ Saas — Sales —

Kontaktinformasjon

Halvor Utistog

Telefon

+4721936300

Mobil

+4790729967

Adresse

Lysaker Torg 15, 1366 Lysaker

Ansatte

49

Etablert

1993

CGM leverer elektronisk pasientjournalsystem til primærhelsetjenesten (fastleger/legekontor, helsestasjoner, legevakter) samt bedriftshelsetjenester. Vi hjelper leger og helsepersonell med å systematisere og ta vare på helseopplysninger slik at de kan utnytte data som støtte for beslutning og diagnostisering, slik at pasientene blir raskere friske og holder seg friske. CGM har vært i det norske markedet i over 25 år og utvikler stadig nye innovative løsninger for digital samhandling til nytte for både pasient og helsepersonell.