fbpx

CheckWare

eHealth (ICT) —

Kontaktinformasjon

Heidi Blengsli Aabel

Telefon

+47 41 14 75 35

Adresse

Ferjemannsveien 10, 7052 Trondheim

Etablert

2007

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker, kommuner og forskningsprosjekter som benytter psykometriske tester og ønsker å tilby digital selvrapportering og egenmestring til pasientene.

Over 250 klinikker, kommuner og forskningsprosjekter bruker CheckWare allerede, og undersøkelser har vist at man kan behandle opp til fem ganger flere pasienter med de samme ressursene samtidig som man sparer 60% av de administrative kostnadene ved kliniske kartlegginger.

CheckWare er en sikker eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater og muliggjør behandlerstøttet behandling over internett. Dette gir høy grad av pasientmedvirkning, øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser.

Til forskjell fra dagens manuelle og papirbaserte rutiner, tilbyr CheckWare en komplett digital løsning med tilgang til alle psykometriske tester og helseskjema det er behov for, samt moduler for egenmestring. CheckWare kan tilpasses ethvert behandlingsforløp og studiedesign. CheckWare kan integreres med pasientjournalen og kan dokumentere hele klinikkens behandlingseffekt.

CheckWare AS er et norsk programvareselskap som har levert kliniske eHelseløsninger siden 2007. Våre løsninger brukes av over 250 klinikker, kommuner og forskningsprosjekt, og betjenes fra våre kontorer i Norge og England. Selskapet har kontorer i Norge, England og Polen. Våre kunder inkluderer Helse Vest, Sykehuset i Vestfold, LHL Helse og Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust.

Les historien om hvordan Louisenberg Diakonale Sykehus løste sine utfordringer ved hjelp av CheckWare (2021).