fbpx

Celio

Service provider —

Kontaktinformasjon

Hans Petter Tjeldflaat

Telefon

+47 90872573

E-post

hpt@celio.no

Adresse

OsloTech, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Etablert

2010

Celio bistår små og mellomstore selskaper som har behov for økonomisk, administrativ eller finansiell kompetanse på midlertidig eller permanent basis. Vi legger vekt på at rådgivningen er tilpasset kundens behov og er praktisk og kostnadseffektiv. Vårt arbeid vil dels utføres ute hos kunden, dels fra vårt kontor med oppfølging per telefon og e-post.

Celio tilbyr tjenester innen følgende områder:

CFO-for-hire: Sikrer høyt kvalifisert styringsinformasjon til ledelse, styre og eiere til en kostnad tilpasset bedriftens størrelse. Passer for små og mellomstore bedrifter med høye ambisjoner og profesjonelle og krevende eiere og styre.

Styre: Styreleder, styremedlem, styresekretær

Corporate Finance: Verdivurderinger, Informasjonsmemorandum/forretningsplan, Due diligence og transaksjonsstøtte ved kapitaltransaksjoner