fbpx

VAR Healthcare

Medical device —

Kontaktinformasjon

Product Manager Ann Kristin Rotegård

Telefon

+4741477113

Adresse

Akersgata 47/49, 0055 Oslo, Norway

Etablert

2000

VAR Healthcare, tidligere PPS (Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten), er en database med nærmere 400 oppdaterte prosedyrer og nyttige funksjoner for bruk i praksis. Prosedyrene er pedagogisk presentert, supplert med illustrasjoner og videoer, og underbygget med kunnskapsoppsummeringer.

En effektiv søkemotor sørger for at man finner raskt frem til aktuell prosedyre.

Brukergrensesnittet tilpasser seg ulike skjermformater, noe som gir enkel tilgang til nyeste kunnskap i praksis, enten man bruker PC, nettbrett eller smarttelefon.

Som en tilleggsfunksjon får man diverse kalkulatorer som kan benyttes til legemiddelregning og beregning av KMI.

Det er utarbeidet kunnskapstester til de ulike emnene, som gjør at VAR Healthcare også er et verktøy for opplæring og kompetanseutvikling.

VAR kjører kontinuerlig overvåking av ny litteratur og innholdet oppdateres årlig eller hyppigere. VAR Healthcare oppfyller strenge krav til versjonshåndtering og versjonskontroll.

I dag brukes VAR i alle Norges høyskoler for sykepleieutdanning, i 350 kommuner og et stort utvalg sykehus. Fra 2012 ble PPS tatt i bruk i Danmark, hittil 57 kommuner og de 2 største høyskolene. Ytterligere nye markeder blir utforsket.

VAR er en webbasert løsning og tilgjengelig i Norsk Helsenett for benyttelse i integrasjon med elektronisk pasientjournal (EPJ).