fbpx

Biomolex

Diagnostics —

Kontaktinformasjon

Håvard Hauge

Telefon

+47 22 14 70 87

Adresse

Sognsveien 70A, 0855, Oslo.

BIOMOLEX:

VÅR HISTORIE
Biomolex AS er et norsk bioteknologiselskap som ble etablert som et joint venture mellom Det Norske Radiumhospitalet (NRH) og Ideas ASA (Ideas) i mai 2001. Biomolex har utviklet en unik patentert microarray-leser – et avbildningssystem for gen- og proteinanalyse.

VÅR VISJON
Vi tilbyr verktøy som akselererer narkotikaforskning, muliggjør presisjonsmedisin og øker kvaliteten på dataene i forskning. Vår visjon er å bli en unik leverandør av kinase arrays for diagnostikk og stoffutvikling.

VÅR TEKNOLOGI
Det Biomolex digitale radiografisystemet gir sanntidsdetektering av flere radioisotop-etiketter. Med høyere følsomhet enn klassiske fosforimagere, tar vi sikte på å gjøre molekylær bildebehandling mer presis.