fbpx

BI Norwegian Business School

R&D/Educational facility —

Kontaktinformasjon

Thomas Hoholm, Instituttleder, Institutt for strategi og entreprenørskap,

Mobil

+47 46410619

Adresse

Nydalsveien 37, 0484 Oslo

Ansatte

923

Etablert

1943

Handelshøyskolen BI (BI) er en av Europas største handelshøyskoler, og har et bredt engasjement med næringsliv og offentlig forvaltning med fokus på undervisning, forskning, læring og kunnskapsformidling. BI deltar i Norway Health Tech via Senter for helseledelse ved Institutt for strategi og entreprenørskap. Gjennom medlemskap i Norway Health Tech, ønsker BI å bidra til at forskere og studenter med interesse for innovasjon og entreprenørskap på med tech-området, kan både lære av og bidra til arbeidet med å utvikle innovative og konkurransedyktige bedrifter på dette området.

BI har også en rekke etter- og videreutdanningsprogrammer for topp- og mellomledere i helsesektoren, og ønsker å knytte kunnskap om utfordringer og muligheter i innovasjonsklyngen til undervisningen, og på den måten bidra til et felles kunnskapsgrunnlag mellom en fremvoksende helsenæring og helsetjenestene våre.

Endelig samarbeider også BI med Norway Health Tech om forskning i Center for Connected Care, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon om utvikling, anskaffelse, iverksetting og skalering av nye digitale helsetjenester både i Norge og internasjonalt. Senteret er lokalisert ved Ullevål Sykehus.