fbpx

Asker kommune

Municipality —

Kontaktinformasjon

Lisa Kristine Hagen

Mobil

+47 930 89 584

Adresse

Senter for innovasjon og læring, Lensmannslia 4, 1386 Asker

Ansatte

6500

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 95 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger.

Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.