fbpx

Advokatfirmaet Thommessen AS

Law and IPR — Service provider —

Kontaktinformasjon

Magnus Hauge Greaker

Telefon

+4723111147

Mobil

+4795817168

Adresse

Haakon VIIs gate 10 Postboks 1484 Vika NO-0116 Oslo

Ansatte

280

Etablert

1856

Thommessen er et ledende forretningsadvokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og London. Siden starten i 1856 har vi vært med på de fleste toneangivende utviklingstrekk i norsk næringsliv. Klientene våre er norske og internasjonale virksomheter, både i privat og offentlig sektor.

Våre advokater har god kjennskap til life science- og helsebransjen, og holder seg kontinuerlig oppdatert på nasjonale og internasjonale trender og utviklingstrekk som kan påvirke rammevilkårene. På den måten er vi alltid i stand til å gi skreddersydde råd som er tilpasset et marked i stadig endring.

Life science- og helsebransjen er en innovasjonsdrevet bransje der aktørene står ovenfor et bredt spekter av utfordringer. Bransjen er preget av betydelige investeringer knyttet til forskning og utvikling, at beskyttelse av immaterialrettigheter er av avgjørende betydning og at hele virksomheten er underlagt en sterk offentligrettslig regulering.

I Thommessen setter vi sammen team som utfyller hverandre, slik at vi kan tilby klienter i bransjen ekspertbistand innenfor alle aktuelle områder. Vi har betydelig kompetanse og erfaring innenfor blant annet immaterialrettigheter, IT og teknologirett, legemiddellovgivningen, konkurranserett, offentlige anskaffelser, personopplysninger, M&A og selskapsrett.

Våre advokater bistår en rekke internasjonale og norske virksomheter innenfor produksjon og distribusjon av legemidler, bioteknologi, medisinsk utstyr og IT, samt investorer i slike virksomheter.

I Thommessen forstår vi klientene og deres muligheter og utfordringer, slik at de når sine mål. Våre råd er tydelige, velfunderte og praktiske, og springer ut fra en bred forståelse av de faktorer som påvirker våre klienters interesser: De forretningsmessige, de teknologiske, de samfunnsmessige, de politiske og de globale.