fbpx

Fremtidens Operasjonsrom

Kontaktinformasjon

Jan Gunnar Skogås

Telefon

+47 982 80 585

Adresse

Olav Kyrres gate 10, 7030 Trondheim

Ansatte

12

Etablert

2005

Fremtidens operasjonsrom (FOR) er en forskningsinfrastruktur som legger til rette for forskning og utvikling innom de kirurgiske fagområdene med fokus på minimal invasiv bildestyrt pasientbehandling og medisinsk teknologi.  FOR er et samarbeid mellom St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim og NTNU, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim.

FOR er en interdisiplinær arena for klinisk forskning og medisinsk teknologi utvikling. FOR er tilrettelagt for et effektivt samarbeid mellom klinikere, teknologer, forskere og industri partnere.

FOR har i dag 6 operasjonsstuer ved St. Olavs hospital. Disse operasjonsstuene er bygd for å utvikle, teste og ta i bruk ny teknologi, nye behandlingsmetoder samt utprøving. Her kan nye prototyper utvikles og testes i trygge og kontrollerte omgivelser.

Fremtidens Operasjonsrom skal bidra til økt klinisk og teknologisk forskning som vil gi en bedre pasientbehandling nasjonalt og internasjonalt.