fbpx

WEBINAR OM VIDEOKONSULTASJON FOR FASTLEGER – For fastleger i konsultasjon med pasienter

23 March
17:00 - 18:00

Fastleger har nå et behov for digital pasientkonsultasjon med løsninger som sikrer godt smittevern og gir god effektivitet i den krevende og ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i. Sammen kan vi jobbe mot en «best practice» for fastleger innen videokonsultasjon.

Norway Health Tech, sammen med USN og HelseHub og i dialog med E-helsedirektoratet, inviterer til webinar for alle fastleger i Viken hvor vi diskuterer utfordringer innen videokonsultasjoner i allmennpraksis og hvordan man praktisk kan tilrettelegge for god videokonsultasjon i en oppstartfase. Erfaringsdeling fra fastleger med fartstid innen digitale konsultasjoner, veiledning fra leverandører og gjeldende retningslinjer fra Direktoratet for E-helse.

Innlegg fra:

  • Velkommen v Janne Dugstad, leder av Vitensenteret helse og teknologi, USN
  • Informasjon fra Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
  • Informasjon fra Kjartan Olafsson, leder av Legeforeningens it-råd
  • Erfaringsdeling fra fastlege Lars R. Ødegaard, fastlege ved Åros legesenter
  • Erfaringer fra support til fastleger som nylig har startet med videokonsultasjon, Svein Yngvar Willassen, daglig leder Confrere
  • Effektivt arbeid med videokommunikasjon, Bodil Bach, leder av Bbach / SMARTsam

 

Dersom du ønsker å se webinaret i etterkant, klikk HER.

 

Påmelding

Speakers

Janne Dugstad

Leder - Vitensenteret helse og teknologi, Universitetet i SørØst Norge

janne.dugstad@usn.no

Bodil Helene Bach

Leder - SMARTsam AS

bodil@bbach.no

Jan Gunnar Broch

Seniorrådgiver - Direktoratet for E-helse

Jan.Gunnar.Broch@ehelse.no

Lars R. Ødegaard

Fastlege - Åros legesenter

Delte dokumenter

Erfaringsdeling fra fastlege Lars R. Ødegaard, Åros legesenter

Tips og råd til videokonsultasjoner.

Informasjonssikkerhet og personvern ved videokonsultasjon - Jan Gunnar Broch

Videokonsultasjon i fastlegepraksis - Janne Dugstad

Oppsummering og oversikt over spørsmål og linker fra foredraget til Bodil Helene Bach.