fbpx

VR i helse og omsorg

04 desember
12:00 - 13:00

Teams - webinar

Bruk av VR teknologi til opplæring av ansatte i omsorgstjenestene finnes i dag, og dette webinaret vil gi deg større innsikt i hvordan VR gir en positiv effekt.

Virtual reality (VR) har lenge vært forsket på i ulike sammenhenger, men i hvilken grad benyttes VR i helse i dag? Og hvilke bruksmuligheter ser vi for VR fremover i helsetjenesten? Både i spesialist- og kommunehelsetjenesten har man behov for bedre verktøy for opplæring og situasjonsbestemt trening, for eksempel innen psykisk helsevern.

Webinaret har satt opp fire gjesteinnlegg et innlegg med innsiktsskapende eksempler fra Making View et ledende VR selskap med fokus på helse, et innlegg fra leder ved SIMinnlandet senter ved Sykehuset Innlandet for medisinsk simulering innen psykisk helsevern, USHT Møre og Romsdal som legger frem sine erfaringer og trening innen in situ simulering i kommunehelsetjenesten, og VR i brukerperspektiv fra Sjalg Odland Det vil gis mulighet for spørsmål fra publikum gjennom sli do (mer informasjon i påmelding) Dette avslutter webinaret

HelseHub, sammen med USN vitensenteret helse og teknologi, USHT Viken og Norway Health Tech, inviterer til webinar for VR i helsetjenesten fredag 4 desember Invitasjon går ut til alle med ansvar og interesse mot VR teknologi i dagens helsetjeneste.

I webinaret diskuterer vi muligheter og effekter av VR som opplærings observasjons og behandlingsverktøy for helsepersonell i dag, samt hvordan man praktisk legger til rette for bruk av teknologi ute i tjenesten.

Program:

Velkommen til webinar v/Janne Dugstad, Vitensenteret helse og teknologi, USN

En introduksjon til VR: problemstilling og behov i helsetjenesten v/Synnøve Sæther, USHT Viken

VR-helse -hva kan tas i bruk allerede i dag? v/ Are Vindfallet, Making View. Are er en av gründerne bak MakingView, en av de ledende selskapene innen VR-utvikling og -simulering i Norge. MakingView har i dag et fokus på helse, og samarbeider bl.a. med NTNU om utvikling og kommersialisering av helserettet VR-teknologi innen ACT-terapi og ABCDE-prosedyre.

Erfaringer fra VR til opplæring av helsepersonell hjemme hos bruker. Skjalg Odland i samtale med Janne Dugstad. Skjalg har brukerstyrt personlig assistent (BPA) og har tatt initiativ til VR basert opplæring av assistentene og annet helsepersonell. Han har selv bestemt innhold i VR-filmer, har laget opplæringsmateriell og deler sine erfaringer om praktisk bruk av VR.

In-situ simulering, erfaring og betydning av trening i det miljøet som er relevant for den enkelte ansatte i kommunehelsetjenesten v/ Ronald Båtnes. Ronald er Rådgiver ved USHT Møre og Romsdal. Han er utdannet intensivsykepleier og har arbeidet på intensivavdelinger og i ambulansetjenesten. I august 2008 etablerte han Simcare. Dette er et foretak som har spesialisert seg på å arrangere in-situkurs med bruk av simulatorer som verktøy og simulering som metode. Siden 2017 har Simcarevært godkjent som arrangør av obligatoriske kurs i akuttmedisin for helsepersonell som arbeider i legevakt. Ronald har også hatt prosjektlederstilling i NTNU i pilotprosjektet, «Utvikling og testing av modell for simulering i overganger mellom tjenestenivå», basert på Simcaresitt kurskonsept DMTs(Distriktsmedisinsktrening med simulator).

VR –en ny verden innen psykisk helsevernv/ Johnny Sandaker. Johnny er senterleder ved SIMinnlandet, et senter ved Sykehuset Innlandet som tilbyr medisinsk simulering innen psykisk helsevern. SIMinnlandeter i samarbeid med både kommunal-og spesialisthelsetjenesten rundt VR som samhandlingstjeneste, både i akutt-og komplekse situasjoner. Eksempelvis i prosjektet MUN-lightmed VR som læringsverktøy i konflikthåndtering innen psykisk helsevern.

Q&A –fellessesjon med spørsmål til talere

Velkommen!

Påmelding