fbpx

Sikker prøvetakning og analyse i hjemme utført av pasient

12 oktober
09:00 - 12:00

Forskningsparken

«prøvetakning og analyse i hjemme utført av pasient» – Sykehuset Østfold HF

Sykehuset i Østfold jobber med forberedelser til en anbudsutlysning kalt «Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient». Det skal inngås en utviklingskontrakt med en eller flere leverandører. Kontrakten omhandler utvikling og utprøving av løsninger som gjør det mulig for pasient å ta prøver i eget hjem (der sykehuset har faglig oppfølgingsansvar) med tilhørende analyse og overføring av prøvesvar til sykehuset. Anskaffelsen følger reglene om innovasjonspartnerskap.

Norway Health Tech inviterer til et informasjonsmøte i forkant av utlysningen. På møtet vil Sykehuset Østfold HF informere om behovskartleggingen som er gjort og svare på spørsmål om videre prosess. Vi vil også legge til rette for partnering slik at det blir lettere å etablere konsortier for leveranse av tilbud.

Hvis du vil lese mer om høringen av konkurransedokumentene som ligger publisert på Doffin, finner du den HER.

Program

09:00 – 09:30       Mingling og enkel servering

09:30 – 10:30      Informasjon om utlysningen av innovasjonspartnerskap Sykehuset Østfold v/Vivi Haaheim, prosjektleder

10:30 – 12:00       Partnering og kaffe

Arrangementet er åpent for alle.

Velkommen!

Påmelding

Speakers

Ingunn Olsen

Innovasjonssjef - Sykehuset Østfold HF

ingunn.olsen@so-hf.no

Anne-Kathrine Palacios

Avdelingssjef - Senter for laboratoriemedisin

Anne-kathrine.palacios@so-hf.no

Vivi Haaheim

Prosjektleder innovasjon - Sykehuset Østfold

Vivi.Haaheim@so-hf.no