fbpx

Instrumenter for internasjonalisering, muligheter og ressurser

20 august
08:15 - 10:30

Webinar

I dette webinaret vil du få innsikt i verdifull rådgiving og andre tilgjengelige ressurser som er tilgjengelig for deg og ditt selskap i din globale satsing. Det er mye kunnskap og nettverk som er viktige å dra nytte av utenom de direkte finansielle virkemidlene.

Følg sendingen HER

Og husk www.sli.do: #97452

Ved å få kunnskap om instrumenter, rammebetingelser og kontaktpunkter vil du:

  • forstå bedre hva du bør fokusere på og i hvilken rekkefølge
  • redusere risikoen når du skal skalere i et nytt land
  • korte ned tiden til markedsintroduksjon
  • forstå incentiver som gir deg som norsk eksportør konkurransefortrinn
  • kvalitetssikre din strategi med nøkkelressurser som har kunnskap om ditt eksportmarked

Program: 

08.15   Velkommen ved Norway Health Tech, Kathrine Myhre, CEO, Norway Health Tech

08.25   Frihandelsavtaler, Eksisterende og fremtidige muligheter for helseindustrien, Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem, Nærings og fiskeridepartementet

08.35   Norske eksportmuligheter og strategier, sammenlignet med naboland, Sveinung Fjose, Menon Economics

09.00   Innovasjon Norge, hvordan hjelper vi norsk helseindustri til internasjonal skalering,  Håkon Hauglie – Innovasjon Norge

09.15   Utenriksdepartement og utenriksstasjonene, hvilken rolle kan vi spille i din internasjonale satsing-hva gjør vi, hva ønsker vi å gjøre mer av, hva gjør vi ikke! Hilde Janne Skorpen, Consulate General in Houston Texas

09.30   Eksportkreditt, virkemiddelgjennomgang og veien videre, Otto Søberg, Eksportkreditt

09.40   Norske selskap med erfaring fra internasjonal satsing deler av sin læring, Ellen Cathrine Andersen, CEO, EpiGuard

09.55   Paneldebatt. Hva er suksessoppskriften i de nordiske land? Ivar Slengesol leder debatten og dagens foredragsholdere deltar i panelet

10.25   Oppsummering, Trine Radmann, Head of International Relations, Norway Health Tech

10.30   Møtet avsluttes

Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis i møtet.

Møtet er i samarbeid med Eksportkreditt.

VELKOMMEN!!

Påmelding