EU – Helse i Horizon 2020 Konferansen; Muligheter og prosjekt match-making

16 januar
09:00 - 15:30

Forskningsrådet, Norway Health Tech og Innovasjon Norge inviterer forskere og næringsliv til en informasjonsdag og matchmaking med fokus på nye samarbeidsmuligheter innen helse i Horisont 2020.

Jobber du med helseforskning og ønsker å samarbeide med næringslivet? Da bør du melde deg på vårt matchmakingsarrangement. Horisont 2020 handler både om å løse viktige samfunnsutfordringer samt å bringe nye idéer ut til markedet. Samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringsliv er viktig for å få til dette.

Det nye arbeidsprogrammet for Horisont 2020, SC1 Helse, demografiske endringer og livskvalitet innebærer mange finansieringsmuligheter for forskning og innovasjon innen helse, og er publisert HER.

Forskningsrådet, Norway Health Tech og Innovasjon Norge inviterer forskere og næringsliv til en informasjonsdag og matchmaking med fokus på nye samarbeidsmuligheter innen helse i Horison 2020.

Hvorfor delta?
Lær  om de nye mulighetene i Horisont 2020. Diskuter prosjektideen din med andre deltakere eller eksperter fra Forskningsrådet. Finn nye prosjektpartnere og få førstehåndsinformasjon fra Europakommisjonen.

Målgruppe: Forskere og næringsliv.

Program:
  • Velkommen: Jesper W. Simonsen, Norges forskningsråd, og Kathrine Myhre, Norway Health Tech
  • Åpning ved helse- og omsorgsminister Bent Høie
  • Nye helserelaterte muligheter i Horisont 2020: Europakommisjonen
  • Lunch-workshop: Deltakerne deles inn i grupper basert på interesser
  • Norske FoU-institusjoners strategi for Horisont 2020 og eksempler på suksesshistorier
  • SME-instrumentet, cascading grants og eksempler på suksesshistorier: Norway Health Tech
  • Match-making

Påmelding på Forskningsrådets sider – klikk under.

VELKOMMEN!!

Påmelding