fbpx

Digitalt dialogmøte med Sykehusinnkjøp

16 March
12:00 - 13:30

Virtual meeting

Sykehus og kommuner har et stort behov for utstyr i den krevende og ekstraordinære situasjonen man nå står ovenfor, og dugnaden alle er bedt om å bidra til.

Sykehusinnkjøp jobber nå med å få en oversikt over hva som er tilgjengelig av medisinsk utstyr og løsninger i Norge, og hva som evt. også kan igangsettes av ny produksjon.

Med bakgrunn i dette inviterer Sykehusinnkjøp i samarbeid med Norway Health Tech til et digitalt dialogmøte med Helseindustrien i Norge. Møtet er virituelt og du mottar link til møtet i forkant av møtet.

Informasjon fra:

  • Velkommen v Kathrine Myhre, CEO Norway Health Tech
  • Informasjon fra Helse Sør-Øst RHF, viseadministrerende direktør Jan Frich
  • Informasjon fra Sykehusinnkjøp, administrerende direktør Kjetil Istad
  • Kort Informasjon fra Innovasjon Norge, helseansvarlige Hans Eirik Melandsø
  • Kort informasjon fra SIVA, program manager Bjørn Arne Skogstad
  • Videre plan – Sykehusinnkjøp og Norway Health Tech, Kjetil og Kathrine

Helseindustrien inviteres til å sende inn spørsmål i forkant av møtet. Dette kan gjøres via verktøyet SLIDO, følg denne LINK og bruk kode #A480. Spørsmålene blir også publisert på denne siden og kan stemmes opp om du ønsker at de skal ha fokus (for vi kommer dessverre ikke til å kunne svare på alle).

Det blir også anledning til å stille skriftlige spørsmål underveis i møtet (samme link og #, det vil modereres, ikke alle spørsmål vil bli besvart i møtet, men oversendt Sykehusinnkjøp i etterkant).

Helsetjenester og kommuner er velkommen til å delta.

Møtet er holdt og du kan se det igjen HER.

 

 

 

 

I samarbeid med:

 

 

 

 

 

Påmelding

Delte dokumenter

Velkommen og dagens agenda

Presentert av Kathrine Myhre, CEO Norway Health Tech

Presentasjon fra Helse SørØst

Jan Frich, viseadm direktør i Helse SørØst RHF

Presentasjon fra Sykehusinnkjøp

Kjetil Istad, adm dir i Sykehusinnkjøp