fbpx

Karoline Mokleiv

Prosjektleder

Karoline er koordinator for det nordiske testnettverket Nordic Proof og jobber som prosjektleder innen test- og utviklingsprosjekter. Hun har erfaring fra en rekke testprosjekter med oppstart- og skaleringsbedrifter innen e-helse og medtech, og har kompetanse innen ulike testmetodikker som simulering og usability testing. Karoline har bakgrunn som sykepleier og har klinisk erfaring fra spesialist- og primærhelsetjenesten. Hun har en mastergrad i endringsledelse samt utdanning innen brukermedvirkning og organisasjonspsykologi.