fbpx

Gry Helene Stavseng

Advisor Innovation Projects

Telefon

+47 917 785 45

Gry arbeider med tverrfaglige og tverrorganisatoriske satsinger, inkludert bedriftsnettverk og administrativ ledelse av forskningsprogram. Hun har lang erfaring fra offentlig og privat sektor samt akademia, bl.a med utviklingsarbeid, både nærings- og regionalutvikling. I tillegg har Gry styre- og ledererfaring fra bedrifter og organisasjoner i ulike bransjer.

Utdannelsen hennes inkluderer personalutvikling og ledelse, digital transformasjon og ledelse, i tillegg til digital sikkerhetskultur. Gry har fullført Innovasjon Norge sitt Ledermentor program.