fbpx

Nis Johannsen

Vice Chairman of the Board

Fagsjef for digital innovasjon i Helse Sør-Øst RHF

Fagsjef for digital innovasjon i Helse Sør-Øst RHF