fbpx

Styrker satsingen på kunstig intelligens i Trondheim

  • More news on Norway Health Tech

Norway Health Tech har etablert en ressursgruppe for kunstig intelligens (KI) i Trondheim. – Målet er å skape en rettesnor for kompetansebygging, og legge til rette for et støttende økosystem for bedrifter, sier Magnus Lund-Vang, som er test- og markedstilgangskoordinator i helseklyngen.  

I februar inviterte Norway Health Tech til medlemsmøte i Trondheim. Sammen med 21 lokale aktører ble temaer som kompetansebygging innen regulatoriske prosesser og testmiljø, diskutert. En av de sentrale utfordringene som aktørene står ovenfor, er overgangen fra test til kommersialisering.  

– Vi foreslo å danne en ressursgruppe på KI, med fokus på kommersialisering av KI-tjenester og markedstilgang, sier Lund-Vang. 

Møter sertifiseringsutfordringer

Sertifisering er en av de store utfordringene som helseteknologiselskaper med KI-løsninger opplever.   

– Den frem til nå gjeldende sertifiseringsordningen MDR (Medical Device Regulation) ble utformet langt tilbake i tid, og tar ikke høyde for dynamiske helseteknologiske løsninger, slik som KI. Maskinlæringsmodeller er dynamiske, og må oppdateres ofte. En av tilbakemeldingene fra Trondheim-møtet var at selskapene er usikre på hvilke endringer som kan gjøres på en modell før en re-sertifisering må på plass, forteller Lund-Vang videre.

En grobunn for KI-utvikling

Et av Trondheims store trekkplaster for oppstarts- og skaleringsselskaper er det yrende miljøet for forskning og teknologi. Utvikling og forskning på KI har virkelig fått et rotfeste i byen gjennom NTNUs KI-lab NAIL (The Norwegian Open Artificial Intelligence Lab). Laben driftes av fakultetet for informasjonsteknologi og elektronikk, og senteret engasjerer seg i en rekke forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Målet er å skape et økosystem preget av gode partnerskap mellom akademia, studenter, næringsliv og offentlige aktører.  

Disse deltok i Trondheim-møtet: 

Vital Things, Bulbitech, NTNU TTO, Cimon Medical, Norbit, Infiniwell, Fornix, Inission Løkken, Myworkout, Nordiq Products, St. Olavs hospital (Fremtidens Operasjonsrom / NorTrial’s center for MU), Checkware, NTNU Health og SINTEF 

Ta kontakt med Magnus Lund-Vang hvis du har spørsmål om ressursgruppen.

More articles
Menon-rapport: Norway Health Tech er best på internasjonalisering
28.02.2024
Klynger forener krefter for internasjonal suksess
16.02.2024
«Minnesota North Stars» i Oslo
16.02.2024
Eksportsatsingen: -Skal bygge en felles eksportkultur 
09.02.2024