fbpx

Styrker satsingen på kunstig intelligens i Trondheim

  • More news on Norway Health Tech

Norway Health Tech har etablert en ressursgruppe for kunstig intelligens (KI) i Trondheim. – Målet er å skape en rettesnor for kompetansebygging, og legge til rette for et støttende økosystem for bedrifter, sier Magnus Lund-Vang, som er test- og markedstilgangskoordinator i helseklyngen.  

I februar inviterte Norway Health Tech til medlemsmøte i Trondheim. Sammen med 21 lokale aktører ble temaer som kompetansebygging innen regulatoriske prosesser og testmiljø, diskutert. En av de sentrale utfordringene som aktørene står ovenfor, er overgangen fra test til kommersialisering.  

– Vi foreslo å danne en ressursgruppe på KI, med fokus på kommersialisering av KI-tjenester og markedstilgang, sier Lund-Vang. 

Møter sertifiseringsutfordringer

Sertifisering er en av de store utfordringene som helseteknologiselskaper med KI-løsninger opplever.   

– Den frem til nå gjeldende sertifiseringsordningen MDR (Medical Device Regulation) ble utformet langt tilbake i tid, og tar ikke høyde for dynamiske helseteknologiske løsninger, slik som KI. Maskinlæringsmodeller er dynamiske, og må oppdateres ofte. En av tilbakemeldingene fra Trondheim-møtet var at selskapene er usikre på hvilke endringer som kan gjøres på en modell før en re-sertifisering må på plass, forteller Lund-Vang videre.

En grobunn for KI-utvikling

Et av Trondheims store trekkplaster for oppstarts- og skaleringsselskaper er det yrende miljøet for forskning og teknologi. Utvikling og forskning på KI har virkelig fått et rotfeste i byen gjennom NTNUs KI-lab NAIL (The Norwegian Open Artificial Intelligence Lab). Laben driftes av fakultetet for informasjonsteknologi og elektronikk, og senteret engasjerer seg i en rekke forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Målet er å skape et økosystem preget av gode partnerskap mellom akademia, studenter, næringsliv og offentlige aktører.  

Disse deltok i Trondheim-møtet: 

Vital Things, Bulbitech, NTNU TTO, Cimon Medical, Norbit, Infiniwell, Fornix, Inission Løkken, Myworkout, Nordiq Products, St. Olavs hospital (Fremtidens Operasjonsrom / NorTrial’s center for MU), Checkware, NTNU Health og SINTEF 

Ta kontakt med Magnus Lund-Vang hvis du har spørsmål om ressursgruppen.

More articles
Sparer personell med smart logistikk
31.03.2023
Grenseløse muligheter for norsk helseteknologi
22.03.2023
Vi søker internasjonal rådgiver
14.03.2023
Styrker satsingen på kunstig intelligens i Trondheim
13.03.2023