fbpx

Stortingsmelding for Helsenæring er lansert

  • More news on Norway Health Tech

Stortingsmelding om Helsenæringen ble lagt frem fra regjeringen fredag 5. april. Det er første gang en stortingsmelding om denne næringen er skrevet. Meldingen skal legge til rette for økt konkurransekraft og en mer bærekraftig helsetjeneste.

Lanseringen ble gjort på Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet (OUS) etter omvisning med professor Erik Fosse i «fremtidens operasjonsrom», noen av de mest teknisk avanserte operasjonsrommene man finner i Europa.

I midten av CT-øyet; Maria Jahrmann Bjerke, Erik Fosse og Torbjørn Røe Isaksen

Det er 100 000 ansatte i helsenæringen i Norge i dag. Prognosene viser en økning i antall pleietrengende i fremtiden uten at det gjøres spesielle tiltak for å redusere behovet for hender i helseomsorgen. I 2035 må hver 3. skoleelev inn i helsesektoren dersom vi skal gjennomføre helsetjenesten på samme måte som i dag (NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, Kunnskapsdepartementet. Stortingsmelding 13 (2011-2012). Utdanning for velferd). Meldingen peker derfor på at en omstilling er nødvendig.

Regjeringens pressemelding og oppsummering finner du her. Og link til streamingen av lanseringen her.

Helseindustrien kan levere både økte inntekter og høyere verdiskapning til Norge, og samtidig bidra til å redusere offentlige utgifter. Dette er det nødvendig at norske myndigheter anerkjenner. Kathrine Myhre, administrerende direktør i Norway Health Tech påpeker at «industrien er parat til å bidra til en omstillingssuksess».

  • Denne næringen konkurrerer med sterke utenlandske aktører i og utenfor Norge. Helseindustrien er ingen skjermet næring, men vi behøver bedre samhandling i Norge for å kunne lykkes på de globale helsemarkedene. Denne samhandlingen er et av områdene som omtales i Stortingsmeldingen som ble lagt frem i dag. Det synes vi er bra!
  • 1/3 av norske helseselskap har sitt første salg utenfor Norge. Dette gir uttrykk for to ting: Hjemmemarkedet for helseindustri fungerer ikke optimalt, som gjør at bedriftene ikke lykkes i Norge; men innovasjonen og deres produkter og løsninger er gode nok til å konkurrere utenfor Norge. Med andre ord er norsk helseindustri konkurransedyktig globalt, hvis forholdene blir lagt til rette for dette.
  • Dessverre ligger det ingen finansielle og konkrete nye tiltak eller incitamenter i Stortingsmeldingen om å bedre forholdene for norske helseselskap til å eksportere løsningene, eller i økende grad få hjelp til å komme inn på det globale markedet. Meldingen inneholder ingen kanalisering av økonomiske midler til en industri som har hatt en dobbelt så stor vekst som resten av fastlandsindustrien de siste 10 årene.
  • Den omhandler sentrale temaer som konkurransekraft, bærekraftig helsetjeneste, kliniske studier, kompetanse, fremvekst av nye e-helseprodukter og løsninger, – men trekker ikke frem verdiskapingspotensialet næringen har globalt. Globalt har denne næringen nærmest utømmelige muligheter, sier Myhre videre.
Kathrine Myhre hadde en innledning om viktigheten av meldingen for helsenæringen.

Helse:

Helsenæringen har hatt en formidabel vekst de siste årene. I hht SSB har næringen vokst med 32% siden 2008, noe som er mer enn dobbelt så mye som fastlandsøkonomien (13% i samme periode). I 2017 hadde næringen en omsetning på 23,6 mrd NOK, som var en 12% vekst fra året før. Helsevesenet i Norge er kunnskapsbasert og holder høy standard. Investeringsklima er bra, dette er viktige faktorer for å lykkes med ambisjonene.

Norway Health Tech:

Norway Health Tech er en null-profitt medlemsklynge med nærmere 270 medlemmer som representerer hele verdikjeden i helse, fra innovatører, mindre og større selskap til universiteter, sykehus og kommuner.

Klyngen jobber for en innovativ og bærekraftig helseindustri for å skape en bedre helsetjeneste for alle, basert på behov i helseomsorgen. Gjennom introduksjon til globale markeder og nær dialog med hjemmemarkedet, både på bruker og organisasjonsnivå, leverer helseindustrien arbeidsplasser, løsninger/produkter, produksjon og eksportinntekter til Norge.

For mer informasjon eller dialog, ta kontakt med administrerende direktør Kathrine Myhre eller kommunikasjonsjef Anita Moe Larsen

More articles
External Media
Helseprosjekt i Bærum får pengestøtte
27.05.2020
External Media
Norsk helseteknologi til topps i EU
20.05.2020
External Media
Covid-19 kræver nye løsninger i sundhedssektoren
19.05.2020