fbpx

Slik lykkes kommunen med helseteknologi

  • More news on Norway Health Tech

Samhandling, erfaringsdeling og aktiv deltagelse i nettverk på tvers av offentlig og privat sektor. Dette er kjennetegnene på kommuner som lykkes med implementering av nye helseteknologiske løsninger.  

Siden 2009 har vi i Norway Health Tech jobbet med å bygge et økosystem for helseteknologi i Norge. De siste årene har behovet for nye løsninger i norske kommuner blitt stadig mer presserende. Færre pårørende, en aldrende befolkning, flere innbyggere med langvarige kroniske sykdommer og ungt utenforskap er floker som kommunene må være med å løse de kommende årene. Legger vi til tiltagende personellmangel og budsjettutfordringer, så sier det seg selv at helse- og velferdsteknologi blir en viktig del av løsningen.  

Men hvordan går man frem for å orientere seg i dette landskapet? Det er her Norway Health Tech kommer inn i bildet: 

– Vi er en pådriver for nødvendig endring. Gjennom medlemskap i klyngen får kommunene en utviklingspartner som legger til rette og hjelper helsetjenesten å orientere seg i hvilke teknologier som sparer tid og ressurser, og bidrar til at helsetjenesten kan levere høyere kvalitet. Vi lager samarbeidsarenaer og møteplasser som understøtter kommunens utvikling av fremtidens helsetjenester, sier Kari Anne Dehli, senior prosjektleder for offentlig -privat samarbeid i Norway Health Tech.

Norges største samarbeidsarena

– Med over 200 medlemmer, inkludert kommuner, helseforetak, næringsliv, pasientorganisasjoner og forskningsinstitusjoner, gir Norway Health Tech aktører fra hele verdikjeden muligheten til å utvikle og forbedre helsetjenesten. Som klynge er vi en brobygger og vi legger til rette for samarbeid i hele økosystemet og på tvers av sektorer, sier Dehli. 

Hun gir norske kommuner fem grunner til å bli medlem i Norway Health Tech:  

1- Demo-dager
Som medlem får du tilgang til møteplasser hvor du kommer i dialog med helsenæringen og helsetjenesten, og får demonstrert relevant teknologi. Dette gir kommuner muligheten til å finne gode løsninger til sitt behov, og samhandle med andre kommuner og partnere.   

2- Kompetanseheving 
For å lykkes med å bygge bærekraftige helsetjenester, er kontinuerlig kompetanseheving nødvendig. Norway Health Tech tilbyr digitale og fysiske kurs, seminarer, konferanser, workshops og studieturer. Våre aktiviteter er skreddersydd for å møte medlemmenes behov, og vi sørger for at kommunene kan lære av de beste i bransjen. 

3- Nettverk med andre kommuner
For medlemmer av Norway Health Tech, åpnes dørene til et omfattende nettverk av aktører innen helse. Dette nettverket inkluderer alt fra regionale- til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Et slikt nettverk vil styrke kommunens eget innovasjons- og utviklingsarbeid. 

4- Ekstern finansiering og prosjektsamarbeid
Å finansiere forskning og utviklings-prosjekter (FOU) kan være utfordrende, men som medlem av Norway Health Tech får kommunene enklere tilgang til hjelp. Medlemmer får bistand med å identifisere eksterne finansieringsmuligheter regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og bygge konsortier.

5- Matchmaking tilpasset kommunens behov 
Vi lager matchmaking-arenaer der kommunene kan møte bedriftene i klyngen, og finne relevante tjenester.

Ønsker du å vite mer om medlemskap i Norway Health Tech? Ta kontakt med Kari Anne Dehli på kari.anne.dehli@norwayhealthtech.com 

More articles
2023: Health Tech in the spotlight
28.06.2024
Tysk helseinvestor ser til Norden for det neste store
21.05.2024
Myworkout skalerer på høy puls
06.05.2024
Fire grep for å øke skalering av digitale løsninger innen psykisk helse
24.04.2024