fbpx

Ønsker klyngesatsing innen psykisk helse

  • More news on Norway Health Tech

Psykiske lidelser er det sykdomsområdet i Norge som vokser raskest. Nå kartlegges mulighetene for å skape en fokusert satsning hvor helsetjenesten, FoU og industrien samarbeider i en fremtidig klyngesatsing.

Målet er å utnytte mulighetene digitale verktøy kan gi for å forbedre helsetjenesten. I et lengre perspektiv er målet å øke eksporten av denne type løsninger.

Vilje til å ta i bruk nye løsninger

Befolkningsvekst og økt levealder gjør at flere vil trenge hjelp i fremtiden. For å avhjelpe presset på begrensede behandlingsressurser, har Regjeringen i Nasjonal Helse- og Sykehusplan pekt på viktigheten av å sette pasientene i stand til å mestre egen helse. Dette kan bl.a. løses ved å ta i bruk digitale verktøy.

­– Vi mener at det er et stort potensial i Norge og Norden for å utvikle gode løsninger innenfor psykisk helsevern. Vi har også en helsetjeneste som ønsker å ta i bruk slike verktøy, sier rådgiver for innovasjon i Norway Health Tech, Odd Arild Lehne.

De siste årene er det blitt etablert mange selskaper som tilbyr nyskapende løsninger som supplement til eksisterende behandlingsløsninger. Noen av løsningene er allerede implementert. Et eksempel på det er Sykehuset Innlandet som bruker virtual reality i opplæring av helsepersonell og i behandling av sosial angst. Et annet spennende prosjekt er Intromat-satsingen ved Haukeland sykehus, der 15 kommersielle og offentlige aktører sammen utvikler digitale løsninger for behandling av ADHD, bipolar lidelse, sosial angst og depresjon.

Problemet er ikke hastigheten i utviklingen, men de organisatoriske endringene som må følge med, sier Odd Arild Lehne

Lovverket må endres

Lehne mener at den norske helseindustrien og sykehusene sammen har potensiale for å utvikle tjenester som har internasjonalt potensial. – Vi har allerede mange spennende samarbeid i gang. Men for å få til en enda bedre utvikling innenfor psykisk helsevern må også lovverket endres, sier Lehne.  En av forutsetningene for å stimulere til en enda høyere innovasjonstakt, vil være å tilgjengeliggjøre data i større grad enn i dag, samtidig som personvernet ivaretas på en sikker måte. – Det må bli enklere å få tilgang til data, og gis anledning til å dele informasjon på måter som kommer pasientene til gode. Vi vet at dette kan gi store gevinster innen diagnostikk og behandling, sier Lehne, og viser til Big Med-prosjektet hvor datadeling er en helt sentral forutsetning for å kunne tilby pasienter mer presis og individtilpasset behandling. – Problemet er ikke hastigheten i utviklingen, men de organisatoriske endringene som må følge med, sier Lehne.

Forutsetningene er gode

Han sier Norge har fremragende forskning og helsetjenester på sykehusene og i kommunene. – Vi har også støtte politisk for at Norge skal satse på psykisk helse. I tillegg til det regulatoriske, trenger vi også å få på plass et sterkere kapitalmiljø som ser vekstmuligheter i en meget spennende helsesektor, sier Lehne.

Frem til nyttår skal Norway Health Tech sammen med helsetjenesten i Norge og industrien utvikle en strategi for hvordan digitale løsninger og psykisk helse skal bygges opp som en helhetlig klyngesatsing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More articles
External Media
Nordic countries to share health tech solutions against COVID-19
19.10.2020
Rehabilitering hjemme funker
18.10.2020
Statsbudsjettet: Dette er viktig for helsenæringen
16.10.2020