fbpx

Nye styremedlemmer

  • More news on Norway Health Tech

På årets generalforsamling takket vi farvel til tre av våre styremedlemmer for deres gode innsats. Nå har vi gleden av å ønske tre nye styremedlemmer velkommen!

 Etter to år ønsker vi å takke våre styremedlemmer Richard Aastrand, Cornelia Mender og Rune Simensen for innsatsen deres. I løpet av sine to år hos oss har Richard, Cornelia og Rune bidratt med sin kompetanse, erfaring og kunnskap, til glede for klyngen og medlemmene.

Vi takker dem for en formidabel innsats i løpet av årene hos oss.

Rune Simensen (Helse SørØst) og Cornelia Mender (Tidligere GE Healthcare)

Det er en glede å ønske våre tre nye styremedlemmer velkommen: Robert Steen, Nis Johannsen og Jørn Mikalsen.

Robert Steen

Robert Steen (ap).

Robert Steen er byråd for helse, eldre og innbyggertjeneste i Oslo. Steen er oppvokst i Oslo, og er utdannet som siviløkonom fra Handelshøyskolen Bi med Master of Management og Master of Business Administration. Videre har Robert jobbet i mediekonsernet Schibsted i 16 år. Schibsted eier Aftenposten og VG. Her fikk han erfaring med ledelse, organisasjonsbygging og digitalisering. I mediekonsernet hadde han flere lederjobber, før han til slutt valgte bort jobben for politikken.

I 2014 valgte Robert å bli medlem i Arbeiderpartiet som en hyllest til faren. En liten stund senere fikk Steen en telefon fra Raymond Johansen som førte til at han begynte på ny karriere som 53-åring; en karriere som politiker. I 2015 begynte hans politiske karriere, hvor han satt som finansbyråd i Oslo. Nå sitter Robert om byråd for helse, eldre og innbyggertjeneste. Med dette sagt er helse en av hans viktigste hjertesaker.

 

Nis Johannsen 

Nis Johannsen.

Vårt andre nye styremedlem er Nis Johannsen. Nis er fagsjef for digital innovasjon i Helse Sør-Øst. Han har tatt utdanningene informasjonsstudier og filosofi på Aarhus Universitet, og doktorgrad innen filosofi, forskning og teknologi på Universitetet i København. Videre har Johannsen et bredt spekter av arbeidserfaring. Med sin utdanning har Nis jobbet som rådgiver og foreleser. For Helse-Sør-Øst jobbet han først som seniorrådgiver, før han i 2021 fikk jobben som fagsjef for digital innovasjon.

Som fagsjef for digital innovasjon, ønsker Nis å bidra til mer brukerorienterte tjenester som møter alle behov. Med dette sagt skal digital innovasjon innenfor helsetjenesten gagne både pasientenes behov – samt helsepersonellets behov. På nettsiden til Helse-Sør-Øst sier han selv at det handler om å skape et bedre samarbeid mellom sykehusene, innbyggerne, aktører i markedet og andre.

 

Jørn Mikalsen                                                                                                   

Jørn Mikalsen

Det siste styremedlemmet vi har vært så heldige å få med på laget er Jørn Mikalsen. Jørn er seriegründer, og har startet flere teknologiselskapet som blant annet leverer innovative tjenester til helsesektoren. Han har utdanning fra Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NIHT), hvor han studerte informasjonsteknologi og offisersutdannelse fra Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge (BSIN) hvor han har hatt flere lederroller i Hæren og Heimevernet. Han har også hatt flere ulike kommersielle og tekniske roller i TANDBERG, Cisco og Accenture 

Som gründer og med-gründer av flere suksessfulle software selskap innenfor videokommunikasjons (Videonor/Whereby), katalogtjeneste (Seevia), digitale markedsplasser (Skiwo, Salita, Triv), fintech (ManyMore) og konsulent selskaper, har Jørn et ønske å kunne bidra til at man får til et bedre offentlig – privat samarbeid innenfor helsesektoren som vil både være mer bærekraftig og styrke en Norsk Helsenæring.  

 

Vi ønsker Robert Steen, Nis Johannsen og Jørn Mikalsen en varm velkomst som styremedlemmer hos oss!

More articles
Nye styremedlemmer
22.06.2022
External Media
Mange nykommere girer opp med pengepott fra staten. Se oversikt!
02.06.2022
External Media
Nye Oslo Science City Arena lansert på UiO
01.06.2022
External Media
Finnmarkssykehus fire måneder foran skjema
31.05.2022