fbpx

Nye kontrakter for 15 millioner kroner til CheckWare

  • More news on Norway Health Tech

Frem til nå har over 230 000 pasienter medvirket digitalt i egen helse gjennom CheckWares pasientmedvirkningssystem. Nå har selskapet inngått to nye sykehuskontrakter som gjør at ytterligere 20 000 pasienter kan gjøre det samme.

CheckWare fortsetter veksten. Bare i år er omsetningsøkningen på 45 prosent, i fjor var den på 14 prosent. Nye fire-årskontrakter med Sykehuset Telemark og Vestre Viken Helseforetak på 15 millioner kroner gjør CheckWare-sjefen optimistisk.

  • Digitalisering av tjenestene og pasientmedvirkning er store drivere i helsesektoren. I Norge har vi fremtidsrettede sykehusledere som tar dette på alvor. Bare gjennom disse to kontraktene blir det 20.000 nye pasienter som får muligheten til å ta i bruk vårt digitale verktøy, opplyser hun.

Allerede i dag er det 230.000 pasienter som har gitt informasjon om sin helsetilstand når og hvor som helst over web, uavhengig av oppmøte hos helsepersonell. Det gir pasientene mulighetene til å oppgi hvordan de har det og hva som er viktigst for dem.

  • Det at de har mulighet til å forberede seg og fylle ut skjema når det passer, gir økt pasientmedvirkning og egenmestring i behandlingen. Vi er stolte over å bidra til at det blir enklere for pasientene å synliggjøre sitt behov, og at helsepersonell kan redusere tiden de bruker på å innhente, bearbeide og dokumentere pasientinformasjon, sier Aabel.
  • Det er gjort beregninger på hvor mye tid som faktisk kan spares ved å bruke CheckWare, men det viktigste for oss er og at de som bruker systemet føler at de får et skikkelig hjelpemiddel i hverdagen og at digital pasientmedvirkning er godt forankret hos ledelsen, sier hun.

Systemet er integrert mot DIPS (pasientjournalsystemet som brukes i størstedelen av Norge) og sørger for at helsepersonell får umiddelbar tilgang til resultatene. Integrasjonen gjør at helsepersonell kan få raskere oversikt over status og utvikling over tid for hver pasient. Informasjonen fra pasientene er også viktig for forskning og for å få et bedre bilde av behandlingsutfallet for pasientgrupper samlet sett.

Skaper sikre forhold

Frem til nå har det vært mye bekymring med hensyn til personvernet og sikkerheten rundt oppbevaring og behandling av sensitiv personlig helseinformasjon.

Et hovedformål med CheckWare er at pasienter og de sykehusansatte skal oppleve at de har en langt tryggere og mer oversiktlig hverdag. Innføringen av EU-direktivet GDPR i 2018 har medført økt etterspørsel etter løsninger som er på plass i forhold til reglerverket og personvernet.

Dokumentasjon av kvalitet

Uten digitalisering og forandringer i arbeidsrutinene vil Norge ha et behov for 30.000 nye helsearbeidere innen 2030.

Heidi Blengsli Abel, CEO Checkware
Heidi Blengsli Abel, CEO Checkware

Det at pasientene tar større del i sykdomsforløpet og dermed ansvar for egen helse digitalt, gjør at de blir en viktig bidragsyter for å løse samfunnsutfordringen innen helsevesenet.

«Å gjøre helsetjenester stedsuavhengig tror jeg er en nøkkel for å lykkes i fremtidens Helse-Norge. Det at man også får muligheten til å dokumentere kvaliteten på helsetjenestene sett fra pasientens ståsted, gjør at helsevesenet kan gjøre mer av det som virker best, og mindre av det som ikke fungerer så godt» sier Heidi Blengsli Aabel i CheckWare.

Les mer også på checkwares side: https://checkware.com/artikler/innforingen-av-digitalt-verktoy-skal-gi-helhetlig-bilde-av-pasientene

More articles
External Media
Helseprosjekt i Bærum får pengestøtte
27.05.2020
External Media
Norsk helseteknologi til topps i EU
20.05.2020
External Media
Covid-19 kræver nye løsninger i sundhedssektoren
19.05.2020