fbpx

Helseteknologikonferansens Gründerpris 2020 til SensCom

  • More news on Norway Health Tech

For femte år på rad arrangerte Tekna, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech Helseteknologikonferansen den 10. september 2020 og årets nyhet var lansering av Helseteknologikonferansens (HTK) Gründerpris.

Foto: SensCom/DignaCare

Juryen besto av arrangørene og platina sponsorene; Inventas, Zebra Technologies og Innokas Medical.

Premiene besto av tjenester og kurs fra Norway Health Tech, Tekna og Inventas.

Det var mange innsendte forslag og dialogen gikk, men til slutt landet en enstemmig jury ned på at vinneren – det måtte bli SensCom. Så vi tok en prat med SensCom teamet som fortalte litt om hva de driver med og hvorfor dette er en god løsning for fremtidens helsetjeneste.

SensCom utvikler produktet Diaper Sens er et resultat av flere års utvikling av en idé gründer og grunnlegger Vidar Rinde Halvorsen fikk i perioden han hadde barn som gikk i barnehage.

Han så at sårutvikling/infeksjoner var et problem hos flere barnehagebarn og grunnen var at de sier ikke fra når det er tid for bleieskift eller har full bleie.

Noen år senere ble hans mor pleietrengende og flyttet inn på sykehjem. Der fikk han selv oppleve hvordan det var å være pårørende og se hvordan bruk av inkontinensprodukter påvirket hverdagen til beboerne og pleiepersonell.

Dessverre viste det seg at problemene og konsekvensene var langt større på pleiehjem/sykehjem enn i barnehage.

Som vitne og pårørende til urinveisinfeksjoner, sår, lekkasjer, lukt, dårlig nattesøvn, nedsatt livskvalitet og følelsen av at hans mor opplevde tap av verdighet, var han ikke lenger i tvil. Han ville utvikle et digitalt verktøy som kunne varsle omsorgspersonell når beboerne hadde behov for skift av inkontinensprodukt.

Etter år med forskning og utviklet i tett samarbeid med helsepersonell ble det utviklet en sensorstripe som festes på utsiden av inkontinensprodukter (Diaper Sens Solution). Sensoren er nå klar for kommersialisering og brukes på sykehjem og omsorgsinstitusjoner.

Målet med teknologien var å gi økt verdighet og livskvalitet til de pleietrengende, trygghet for pleiere og pårørende ved å skifte inkontinensproduktet i rett tid. I tillegg til å ikke vekke beboer unødvendig på natten, hindre skift av tørre inkontinensprodukter.

Det gir oss ekstra energi at så mange har tro på det vi driver med, sier gründer Vidar Rinde Halvorsen.

Motto: Man skal ikke jobbe raskere, men smartere.

Høsten 2019 mottok Vidar og SensCom både Gründerprisen og publikumsprisen under Gründeruka Vestfold.

«SensCom skal gjøre verden til et bedre sted for mennesker som trenger omsorg, og mennesker som utfører omsorg ved bruk av teknologi»

Det å se at vi utgjør en forskjell for våre nære og kjære er motiverende. Vi vet at arbeidspresset på sykehjem og hjemmetjenesten er enormt, eldrebølgen skyller innover oss og vi har dessverre for få varme hender i omsorgsyrket. Derfor er det helt nødvendig å finne smarte, trygge løsninger som frigjør tid til å gjøre hverdagen verdig for de eldre og for de som utfører omsorgen.

Stell og skift av inkontinensprodukter og toalettrutiner utføres i dag på faste rutiner. Det betyr at noen, dessverre, blir liggende/sittende med vått inkontinensutstyr altfor lenge. Det kan føre til infeksjoner, sår hud og lekkasjer. En annen svært viktig faktor er nattesøvnen hos beboerne. I dag går nattevaktene faste runder og fysisk sjekker om det er behov for stell, i mange tilfeller er det ikke behov og da har beboeren blitt vekket unødvendig. Det er godt å vite at beboere som bruker SensCom sensoren får økt livskvalitet ved at det skiftes etter behov. Vi har igjennom pilotprosjekter dokumentert at sensorteknologien reduserer sår/ sårutvikling og urinveisinfeksjoner, i tillegg til å bedre nattesøvn til beboere som bruker inkontinensprodukter.

Det har vært viktig å ha et tett samarbeid med de som utfører omsorgen daglig. Utallige intervjuer og møter med ansatte fra toppledelsen til assistenter, ansatte på vaskeriene og gjennomgang av studier som er publisert ang dette problemet, samt samtaler med pårørende om hva de tenker må til for å lage den beste løsningen.

Hvor langt har dere kommet med kommersialisering?

Vi er stolte av tilliten vi har fått fra våre kunder og har pt signert rammeavtale for over 500 sensorer. I skrivende stund er sensoren i kommersiell drift ved flere institusjoner. Covid-19 har gjort det vanskelig for oss å gjennomføre planlagte installasjoner det siste året, men nå begynner omsorgsinstitusjonene å åpne opp og vi ser frem til å komme i gang igjen. Vi er så heldige at kommunene tar kontakt med oss for å ta i bruk teknologien

Vi planlegger å lansere teknologien internasjonalt ila året og har i den anledningen omprofilert velferdsteknologien. Teknologien som er kjent som Diaper Sens vil bli omprofilert til Digna Care. Digna på spansk betyr verdig, tilsvarende dignity på engelsk.

Den nye logoen for produktet DignaCare

Hvor viktig er samarbeidspartnere i utviklingen? Hvordan utgjorde det en forskjell?

Når det blir utviklet et helt nytt unikt produkt som skal patenteres så er valget av samarbeidspartnere helt avgjørende om produktet skal lykkes ute på det store markedet.

Nå som vi skal ut til omsorgsinstitusjonene er det viktig med gode samarbeidspartnere. Vi skal selge Digna Care via forhandlere og vi har etablert et godt samarbeid med blant annet Atea, Hepro og Sensio som er leverandører med god kunnskap i det norske velferdsteknologimarkedet.

 Hvilken betydning har det å få anerkjennelse i form av en pris som Helseteknologikonferansens Gründerpris?

Det betyr svært mye for oss og våre samarbeids partnere å få en slik annerkjennelse, det gir oss ekstra energi at så mange har tro på det vi driver med. Det betyr også at mange blir nysgjerrige på hvem vi er, hva teknologien muliggjør, potensielle kunder, samarbeidspartnere, investorer og pårørende. Vi er i vekst og må naturlig nok ansette flere dyktige mennesker. En slik anerkjennelse bør gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass.

Vi er ydmyke og enormt glade for at dere har troen på oss og at vi også fikk muligheten til å komme på TV2’s nyhetssending for å snakke om produktet og velfredsteknologi. Jeg er glad for at vi valgte å bli en del av klyngene Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster, dere gjør en fantastisk jobb. Vi har allerede benyttet oss av deres ekspertise og kunnskap, og vi ser det enorme potensialet i å knytte nye forbindelser for å utveksle erfaringer og synergier.

Den 7. september kjører vi den sjette Helseteknologikonferansen og vi satser på at vi skal kunne møtes fysisk på Scandic Hotel, Fornebu. Det blir mulighet for stands, både for større selskap og gründere. Om du ønsker informasjon om mulighetene – ta kontakt med Anita Moe Larsen i Norway Health Tech eller Therese Oppegaard i Norwegian Smart Care Cluster.

More articles
2023: Health Tech in the spotlight
28.06.2024
Tysk helseinvestor ser til Norden for det neste store
21.05.2024
Myworkout skalerer på høy puls
06.05.2024
Fire grep for å øke skalering av digitale løsninger innen psykisk helse
24.04.2024