fbpx

Health2B er åpnet!

  • More news on Norway Health Tech

I lang tid har vi planlagt Health2B – en ny arena for offentlig-privat samarbeid i helsesektoren. Tirsdag den 27. September hadde vi endelig gleden av å åpne den nye areanen. Nå er vi klare for nye utfordringer.

Tirsdag den 27. september hadde vi gleden av å åpne Health2B. En ny helsearena for offentlig-privat helsesamarbeid i Forskningsparken! Åpningen tok plass i Health2B sine nye lokaler i Forskningsparken, hvor over 140 mennesker møtte opp for å feire med oss. Det var næringsbyråd i Oslo kommune, Victoria Marie Evensen, som stod for den offisielle åpningen av arenaen.

Vil gjøre helseernæringen til en av Norges største eksportnæringer

Health2B er resultatet av et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus (OUS), Forskningsparken (Oslo Science Park) og Norway Health Tech. Med Health2B ønsker partnerne å få opp farten på testing og implementering av nye løsninger og skalering av helseindustrien.

CEO i Norway Health Tech, Lena Nymo Helli pekte på en av utfordringene som økosystemet opplever, og som den nye arenaen kan være med på å endre.

– Vi har mange eksempler på at det offentlige selv utvikler løsninger som allerede finnes hos de private leverandørene. Da taper vi eksportinntekt og verdiskaping, forklarte administrerende direktør i Norway Health Tech, Lena Nymo Helli, under sitt innlegg.

Åpning av Health2B
Administrerende direktør i Norway Health Tech, Lena Nymo Helli, talte under åpningen av Health2B. – Nøkkelen er samskaping mellom de som har behov og de som har løsninger, sa Helli under åpningen.

Norway Health Tech har over 270 medlemmer. Dermed er det viktig å utvikle et velfungerende hjemmemarked. Det er nettopp dette behovet Health2B svarer på, mener Nymo Helli.

–  Både som fysisk arena her, og arena for konkret samskaping og prosjekter. Health2B tar klyngearbeid til neste nivå – vi tenker nasjonalt og internasjonalt, sa Helli under åpningen.

Den fysiske arenaen Helli sikter til er på over 1000 kvadratmeter. I det store åpne lokalet sitter flere aktører i helseindustrien – deriblant Novartis, DNV, DNV Imatis, Norse Feedback og NordicImagingLab.

Arenaen skal også bidra til lavere terskel for dialog – og samarbeid.

Videre la Helli vekt på at de ønsker at helsenæringen skal bli en av Norges største eksportnæringer. Her viste hun til at flere norske gründere må ut av Norge for å implementere sine løsninger. Dette er et av problemene Health2B ønsker å løse. 

Åpning av Health2B

Skal sette fart på bedre samarbeid og fokusere på bærekraft

Under åpningen talte også leder for innovasjonsklinikken på OUS, Jan Olav Høgetveit og Christian Skattum, som er innovasjonsdirektør ved OUS. De viste til hvordan samarbeid på tvers av sektorene fører til kunnskapsdeling. Et godt eksempel på dette er CONNECT.

CONNECT-studien er fra 2020, hvor over 20 aktører – fra offentlig og privat sektor, gikk sammen i en samarbeidsavtale om kreftbehandling. Funnene fra studien pekte på en viktig ting, nemlig at samarbeid på tvers av sektorene er nødvendig for å oppnå resultater.

– I Health2B skal OUS by på seg selv. Og invitere norsk og internasjonalt næringsliv til å jobbe sammen med oss for å skape bærekraftige helsetjenester, sa Jan Olav Høgetveit under åpningen.

Åpning av Health2B

Målet for OUS er at Health2B vil bidra til å øke antallet kontrakter mellom OUS og næringslivet på alle områder slik at sykehuset kan gi pasientene like god behandling som i dag, eller bedre.  Uten å måtte ansette en ny medarbeider for hver nye pasient. Med dette sagt vil OUS at Health2B skal bli en vinn-vinn plass for både offentlig og privat sektor.

Nå håper Norway Health Tech og Oslo Universitetssykehus at med hjelp fra Forskningsparken kan de være med på å sette fart på samarbeid mellom sektorene. Og sammen gi helseernæringen den posisjonen i samfunnet den fortjener –  for industrien, teknologien, leverandørene, gründere og pasientene.

 

More articles
Direktoratet for e-helse og HealthCatalyst inngår avtale for å styrke samarbeidet mellom helse- og omsorgssektoren og leverandørene
06.12.2022
Hvem er årets eksportbedrift 2022?
29.11.2022
Vi søker kommunikasjons- og administrasjonsassistent!
16.11.2022
Health2B er åpnet!
06.10.2022