fbpx

Derfor er sirkulærøkonomi en vinner-resept for helsenæringen

  • More news on Norway Health Tech

Investeringsselskaper og offentlige innkjøpere har allerede begynt å iverksette krav til sirkulære forretningsmodeller. Selskaper som kan dokumentere et positivt håndavtrykk på klimaet vil fremover stille sterkest i konkurransen om investeringer og kontrakter.

Halvparten av klimagassutslippene i dag skyldes uttak av naturressurser, og kun 20 prosent av avfallsstrømmene har tilfredsstillende gjenvinningsløsninger.

For å løse dette, og samtidig bidra til å oppfylle klimaforpliktelsene, må vi omstille oss til en sirkulær økonomi. Overgangen til en sirkulær økonomi er derfor sentralt i EUs «Green Deal», og målet om at Europa skal bli et klimanøytralt kontinent innen 2050.

I løpet av 2024 arrangerer Norway Health Tech, sammen med Norsk Senter for sirkulærøkonomi (NCCE) og Aleap en serie med workshops om sirkulære forretningsmodeller. En av deltagerne på den første workshopen 7. februar var det statlige investeringsselskapet Investinor. Selskapet skal bidra til et bedre kapitalmarked i tidligfase ved å investere risikokapital sammen med private investorer i selskap og fond. Målet er høyest mulig avkastning innenfor bærekraftige rammer. Investinor har en forvaltningskapital på ca. 7 milliarder kroner, med hovedtyngden innenfor helse og teknologi.

Ane Toldnes Haugdal i Investinor

– Vi skal investere i morgendagens næringsliv, og morgendagens næringsliv mener vi må være et bærekraftig næringsliv. Bærekraftige løsninger og sirkulære forretningsmodeller blir derfor stadig viktigere parametere for å lete etter morgendagens vinnere, forteller investeringsrådgiver Ane Tolnes Haugdal i Investinor.

Fra et investorperspektiv er det viktig at selskapet har god kontroll på sitt såkalte fotavtrykk, det vil si forbruket av ulike naturressurser. Samtidig blir det stadig viktigere å synliggjøre overfor potensielle investorer hvordan selskapet også kan bidra positivt i bærekraftsammenheng.

– Vi tror at morgendagens vinnere vil være selskap som kan levere løsninger på utfordringer vi vil stå overfor i fremtiden, og da vil sirkulære forretningsmodeller og bærekraft bli viktigere og viktigere.

En av deltagerne i panelet under den første workshopen var Heidi Elise Rygg fra Bærum kommune. Bærum er en av Norges største kommuner og en stor innkjøper av varer og tjenester som er underlagt bærekrafts-krav. Rygg er leder for anskaffelsesavdelingen med 20 ansatte:

– Vi har ambisiøse klimamål. Når det gjelder sirkulærøkonomi, har bygg og anlegg vært et viktig område å ha fokus på, men dette er viktig i alle sektorer, også helse, og her trenger vi tettere dialog med leverandørene for å lykkes med å redusere miljø- og klimaavtrykket av kommunens innkjøp, sier Rygg.

Først workshop i en serie på tre om sirkulære forretningsmodeller, ble arrangert 7. februar i Health2B i Forskningsparken. Neste workshop har temaet forretnings-caser og verktøy og arrangeres 15. mars.

More articles
Menon-rapport: Norway Health Tech er best på internasjonalisering
28.02.2024
Klynger forener krefter for internasjonal suksess
16.02.2024
«Minnesota North Stars» i Oslo
16.02.2024
Eksportsatsingen: -Skal bygge en felles eksportkultur 
09.02.2024