fbpx

Vestre Viken Helseforetak

Public Health Service Provider —

Kontaktinformasjon

Kristine Sahlberg

Telefon

+47 32 80 30 00

Mobil

+47 98 64 12 29

Adresse

Wergelandsgate 10, 3004 Drammen

Ansatte

9400

Etablert

2009

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har psykiatriske sykehusavdelinger ved Blakstad og fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling.

Vestre Viken HF ble stiftet i 2009 og er et helseforetak innenfor det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF. I 2017 var vi ca. 9 400 ansatte som utførte rundt 7 150 årsverk til sammen.

Vestre Viken skal bygge nytt sykehus på Brakerøya i Drammen med lokalsykehus samt områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri. Nytt sykehus på Brakerøya skal etter planen bygges i 2019-2024, med innflytting i 2024/2025.

Vestre Viken skal legge til rette for innovativ virksomhet for å skape nye tjenester og produkter som kan komme pasientene til gode.