fbpx

Tietoevry

eHealth (ICT) —

Kontaktinformasjon

Kristan Klaastad

Telefon

+47 906 87 401.

Adresse

Snarøyveien 30, 3060 Fornebu

Etablert

1968

Tietoevry skaper meningsfull teknologi som bidrar til å gjøre verden bedre. Vi er et ledende teknologiselskap med en solid nordisk arv og global kapasitet. Basert på våre kjerneverdier åpenhet, troverdighet og mangfold, jobber vi sammen med våre kunder for å utvikle digitale fremtider hvor virksomheter, samfunn og mennesker kan vokse.

Tietoevry Care moderniserer den nordiske helse- og omsorgssektoren med modulær, åpen og interoperativ programvare. Med innbyggere og pasienter i sentrum forenkler vi hverdagen for alle og leverer verktøyene som er nødvendige i omstillingen til større egenomsorg og forebyggende pleie.

Tietoevry Care er en pådriver for digitalisering og innovasjon og gjør det enkelt for kunder og samarbeidspartnere å utvikle nye applikasjoner gjennom å bidra til åpne øko-systemer.