Sykehuset Østfold

Public Health Service Provider —

Kontaktinformasjon

Ingunn Olsen

Telefon

+47 918 51 633

Adresse

Sykehuset Østfold HF, Postboks 300, 1714 Grålum

Etablert

1998

Sykehuset Østfold er et områdesykehus for Østfold fylke. Vi er en av Østfolds største arbeidsplass med mer enn 5000 medarbeidere. Vi jobber sammen for å gi våre pasienter et best mulig helsetilbud ved å etterleve verdiene kvalitet – trygghet – respekt.

Vi skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak.

I november 2015 tok Sykehuset Østfold i bruk et nytt, høyteknologisk sykehus på Kalnes (Sarpsborg). Sykehuset, som er på 85 500 m2,  er et av de mest moderne sykehus i Europa. Dette gir unike muligheter for forskning og innovasjon.

Mål for Sykehuset Østfold 2016-2020:

 1. Pasientene skal oppleve tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester.
  2. Kvalitet, pasientsikkerhet og service skal gjenspeiles i alt vi gjør.
  3. Pasientene skal i møte med sykehusets medarbeidere oppleve empati, profesjonalitet, god kommunikasjon og rett kompetanse.
  4. Pasientene skal oppleve at SØ har god samhandling med alle deler av helsetjenesten.
  5. SØ skal utnytte moderne teknologi og nytt sykehus for å bli ledende innenfor definerte områder innen forskning og tjenesteinnovasjon.
  6. SØ skal skape et økonomisk handlingsrom som sikrer utvikling og investeringer