fbpx

Sykehuset Østfold

Public Health Service Provider —

Kontaktinformasjon

Ingunn Olsen

Telefon

+47 918 51 633 , +47 915 08 600

Adresse

Sykehuset Østfold HF, Postboks 300, 1714 Grålum

Etablert

1998

Sykehuset Østfold er et områdesykehus for Østfold fylke. Vi er en av Østfolds største arbeidsplass med mer enn 5000 medarbeidere. Vi jobber sammen for å gi våre pasienter et best mulig helsetilbud ved å etterleve verdiene kvalitet – trygghet – respekt.

Vi skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak.

I november 2015 tok Sykehuset Østfold i bruk et nytt, høyteknologisk sykehus på Kalnes (Sarpsborg). Sykehuset, som er på 85 500 m2, er et av sykehusene i Europa som har kommet lengst i å ta i bruk moderne teknologi for å styrke pasientbehandlingen.

Dette skyldes først og fremst at Sykehuset Østfold jobber systematisk og målrettet med innovasjon i tett samarbeid med næringslivet for å utvikle, teste og ta i bruk løsninger som skal gi bedre, sikrere og mer effektiv pasientbehandling – og samtidig bidra til næringsutvikling. Som følge av dette anses Sykehuset Østfold som ledende innen tjenesteinnovasjon.

Har du ideer som kan bidra til å skape fremtidens helsetjeneste, ta gjerne kontakt!