fbpx

Simula Research Laboratory AS

R&D/Educational facility —

Kontaktinformasjon

Ottar Hoving

Telefon

+47 67 82 82 00

Adresse

Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Simula Research Laboratory har som hovedmål å skape kunnskap om grunnleggende vitenskapelige utfordringer som er av ekte verdi for samfunnet. Viktig forskning med langsiktig innvirkning innen nettverk og distribuerte systemer, vitenskapelig databehandling og programvareutvikling utgjør grunnlaget for Simula. Det sterke fokuset på grunnforskning er kombinert med både undervisning av forskerstudenter og utvikling av kommersielle applikasjoner.

Hovedaktiviteter:

FORSKNING – Vi gjennomfører grunnleggende og langsiktig forskning innen vitenskapelig databehandling, programvare engineering, maskinlæring, kommunikasjonssystemer og kryptografi. Denne undersøkelsen foregår på Simula Research Laboratory, Simula Metropolitan, og Simula UiB.

UTDANNELSE – Vi utdanner studenter på master-, doktorgrads- og postdoktoralt nivå i samarbeid med norske og internasjonale universiteter. De fleste av Simulas pedagogiske aktiviteter er organisert gjennom Simula School of Research and Innovation (SSRI).

INNOVATION – Vi fremmer søknad om forskning i både privat og offentlig sektor. Simula Garage tilbyr støttetjenester til tekniske entreprenører, og Simula Innovation investerer i lovende start