fbpx

Senter for fagutvikling og forskning, Sykehjemsetaten Oslo kommune

Kontaktinformasjon

Sigrid Aketun

Telefon

+47 23486960

Adresse

Sykehjemsetaten - Oslo kommune

Senter for fagutvikling og forskning er en arena for fagutvikling, forskning og innovasjon, og skal bidra til å utvikle og styrke byens helse- og omsorgstjenester. Vi leverer praksisnære kompetanse- og utviklingstilbud til ansatte i bydeler, helsehus, sykehjem og sykehus.

Senteret ivaretar funksjonen til det som tidligere het Geriatrisk ressurssenter og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo. Utviklingssenteret inngår i en nasjonal satsning, og det finnes utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Satsningen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet.