fbpx

NTNU Technology Transfer AS

R&D/Educational facility —

Kontaktinformasjon

Eivind Andersen

Telefon

+47 73 55 11 79

Adresse

Sem Sælands vei 14, 7491 Trondheim (Kjemiblokk 1, 3. etg)

Kunnskap er vår konkurransekraft:

Kommende generasjoner kommer til å vokse opp i en økonomi som baserer seg mindre på olje og mer på kunnskap. De som klarer å løse utfordringer smartere og mer effektivt blir vinnerne. Her ligger vår konkurransekraft.

Kostnadsnivået vi har lagt oss på i Norge gjør at vi aldri vil klare å være billigst. Derfor må vi bli best!

I kunnskapsøkonomien ligger det store muligheter for oss. Vi er gode på kunnskap og forskning, og alt vi har lært og oppdager kan vi omsette til ny næring: nye oppfinnelser, nye løsninger, ny teknologi, nye bedrifter, nye arbeidsplasser.

Technology Transfer:

Mellom forskning og marked et det et uoversiktlig landskap med mange muligheter. Her møtes forskere og forretningsfolk, gamle og nye løsninger, her testes forholdet mellom behov og marked. For å ta gode valg kreves erfaring, kompetanse og nettverk. Velger man de riktige mulighetene og utnytter de godt vil man ha gode forutsetninger for å lykkes i markedet.

I dette landskapet omgjøres ny teknologi til kommersielle verdier i form av nye selskaper eller som samarbeid med eksisterende industri. Dette kalles Technology Transfer.

I Trondheim og ved NTNU har vi lang en tradisjon for nyskaping og samarbeid med næringslivet som går over 100 år tilbake i tid. Takket være skarpe hoder kan Norge skilte med å være fremst i verden på både på vannkraft og offshore teknologi og vi har den reneste prosessindustrien i verden. GSM-teknologien startet her, og grafikkprosessorene som muliggjorde smart-telefonen revolusjonen kommer også fra Trondheim.

Vår kunnskap og vår forskning har gitt oss muligheten til å skape en bedre verden og samtidig bidra til langsiktig verdiskapning for landet. For å få til det trenger vi mennesker som både kan og vil!