fbpx

Made for Movement

Medical device —

Kontaktinformasjon

Trine Roald

Mobil

+47 90555520

Adresse

Rødmyrlia 2, 3735 Skien, Norge

Ansatte

82

Etablert

1995

Made for Movement er et av de mest ambisiøse, norske selskapene innen medisinske hjelpemidler. Vi kombinerer gründerånd med en ledende posisjon internasjonalt og gir mennesker med store funksjonsnedsettelser mulighet for bevegelse og deltagelse i hverdagen. Fysisk aktivitet gir betydelige helsegevinster og øker livskvalitet! Vi utvikler våre produkter selv, noe som skjer i tett samarbeid med brukere, familier og helsepersonell.

Vår visjon er et universelt, likestilt og inkluderende samfunn, og vi bidrar gjennom en unik kombinasjon av nyskapende medisinsk utstyr, utdanning og historiefortelling.

Vi ønsker å:

  • Inspirere mennesker til å overvinne funksjonsnedsettelser, oppnå drømmer og få utnyttet sitt potensiale.
  • Øke bevisstheten om funksjonsnedsettelser og hvordan vi alle kan skape et positivt, inkluderende samfunn uten stereotype tankesett.
  • Være en drivende kraft innen produktinnovasjon som er med på å bidra til mobilisering av hele kroppen, aktivitet og deltakelse.

Firmaet, med hovedkontor i Skien, har datterselskaper i Sverige, Tyskland, UK og Nederland, i tillegg til distributører i 15 andre land – og vokser.