fbpx

IC Targets AS

Kontaktinformasjon

Håkon Seterøy

Telefon

+47 92695175

Adresse

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo.

IC Targets er fusjonen av de norske livvitenskapsfirmaene Epitarget og IC Contrast i 2015. Selskapet er privateide av norske private og institusjonelle investorer.

Selskapet reposisjonerer magnetisk resonans imaging (MRI) kontrastmiddel mangafodipir for hjerte MR. Kontrastmiddelet gjør det mulig for kardiologer å nøyaktig kvantifisere myocyt levedyktighet etter hjerteinfarkt for å veilede videre behandling. Agenten har tidligere blitt markedsført for lever-avbilding med en utmerket sikkerhetsprofil. Den nye indikasjonen har blitt testet vellykket i en klinisk proof-of-principle studie med 10 pasienter.

IC-målene forfølger også muligheter innenfor den opprinnelige indikasjonen for kontrastmiddelet mangafodipir, nemlig lever og bukspyttkjertel MR. Produksjons- og distribusjonsavtaler er under forhandling.

Selskapet er basert i Oslo, Norge. Oslo er ikke bare det globale hjemmet for moderne kontrastmidler, men har også en blomstrende immuno-onkologi-klynge.