fbpx

OsloMet

R&D/Educational facility —

Kontaktinformasjon

Gro Jamtvedt

Telefon

+47 975 18 144

Adresse

Avd Ingeniørutd.-Medisinsk Teknolog

Oslomet – storbyuniversitetet, er et norsk statlig universitet med studiesteder i Oslo og Kjeller i kommunene Oslo og Skedsmo. Det driver forskning og utdanning innen samfunnsvitenskap, helsefag, lærerutdanning og internasjonale studier, og teknologi, kunst og design. Universitetet har rundt 1 400 akademisk ansatte, rundt 20 000 studenter og rundt 800 teknisk-administrativt ansatte.

HiOA ble etablert 1. august 2011 ved at de tidligere statlige høgskolene Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble slått sammen, og var den største høgskolen i Norge; begge høgskolene var resultat av Høgskolereformen i 1994 og var dannet ved fusjoner av til sammen 25 tidligere høyskoler i Osloregionen.

I 2014 og 2016 ble de tidligere selvstendige statlige forskningsinstituttene Arbeidsforskningsinstituttet, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Norsk institutt for by- og regionforskning og Statens institutt for forbruksforskning slått sammen med HiOA, som dermed ble et av de største forskningsmiljøene innen samfunnsvitenskapelig forskning i Norge. HiOA ble omgjort til universitet ved beslutning i statsråd 12. januar 2018 og fikk navnet Oslomet – storbyuniversitetet.