fbpx

Cardiaccs

Medical device —

Kontaktinformasjon

Jonas Tyssø

Telefon

988 62326

Adresse

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Etablert

2009

Cardiaccs AS utvikler et grensesprengende medisinsk utstyr for overvvåkning av pasienter som gjennomgår hjertekirurgi. Vårt produkt, basert på et miniatyrisert akselerometer som er innebygget i en midlertidig pacemakerelektrode, gir kontinuerlig hjerteovervåkning og umiddelbar deteksjon av komplikasjoner som redusert blodtilførsel og pumpekapasitet.

Kardiovaskulære sykdommer er den ledende årsaken til sykehusinnleggelse og død på verdensbasis, med flere en 17 millioner dødsfall per år. Ikke-kirurgiske teknikker er den vanligste behandlingen av hjertesykdom, men på grunn av en aldrende befolkning er det en økning i komplekse tilfeller hvor hjertekirurgi er nødvendig. For disse pasientene er det et presserende behov for bedre hjerteovervåkning for å redusere morbiditet og dødelighet.

Cardiaccs ble grunnlagt av hjertekirurg og Professor Erik Fosse i 2009, etter 8 år med forskning på å plassere akselerometere på hjertet for å vurdere hjertefeil etter hjertekirugi. Forksingnen er gjort av Innovasjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet i samarbeid med Høyskolen i Sørøst-Norge, og har resultert i mer enn 15 publiserte artikler og 4 doktorgrader.