fbpx

Nextera

Biotech —

Kontaktinformasjon

Ole Henrik Brekke

Adresse

Gaustadalleen 21. 0349, Oslo, Norway

Ansatte

10

Etablert

2009

Nextera er basert på verdensledende forskning fra UiO og OUS og har etablert en teknologi som gjør det mulig å utvikle mer spesifikk og effektiv immunterapi for kreft og kroniske sykdommer. Nexteras fokus er å målsøke behandlinger tidlig i førløpet for komplekse sykdommer slik at behandlingen ikke gir uønsket effekt.