fbpx

Sikker digital transformasjon i helse: Brukertesting og trygg datautveksling

03 oktober
12:00 - 14:00

Helsecampus Stavanger, med mulighet for digital deltakelse

Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster og Helseinn har gått sammen for å drive frem sikker digital transformasjon i helsesektoren gjennom klynge-til-klynge samarbeidet NH2-helse.

Vi setter fokus på brukertesting, brukerinvolvering i testing og trygg datautveksling i den digitale transformasjonen i helsevesenet. På dette arrangementet vil vi presentere erfaringer, innsikter og beste praksis fra ledende aktører i helsesektoren, samt diskutere ulike metoder og verktøy for å involvere brukere i utviklings- og testprosesser.

Arrangementet retter seg mot en målgruppe bestående av ledere og ansatte innen helse- og omsorgssektoren, samt relevante leverandører, akademia og forskere. Målgruppen inkluderer de som jobber med digitalisering, personvern, innovasjon og innkjøp i helsetjenesten.

Pris: Gratis (inkluderer lunsj)

Sted: Helsecampus Stavanger, med mulighet for digital deltakelse

Program:

Tidspunkt Aktivitet Foredragsholdere
11:30 Ankomst og lunsj i Helsecampus
12:00 Velkommen og info om dagen Helseinn, NHT, NSCC
12:10 Innbyggeren i fokus i kommunens digitale transformasjon.Tillit, samtykke og sikkerhet i Trust Center. Trygghet i hjemmet og frigjøring av ressurser i kommunen. Geir Mørk, Senior Business Advisor IoT, Safe4 Security Group AS + Stian Undbekken, Senior Advisor, Ikomm AS
12:35 Hvordan kan Roommate bidra til trygghet for både ansatte og pasienter? Jon Arthur Slorer, Chief Product Officer, SENSIO + Stavanger kommune
12:55 Pause
13:10 Økt sikkerhet med tjenestedesign som metode Ann-Elisabeth Ludvigsen, Leder e-helse i Egde AS
13:30 Brukersentrert digital transformasjon Andreas Leonardo Høiaas, spesialrådgiver, Kreftforeningen
14:00 Avslutning på åpent arrangement og streaming

 

Etter åpent arrangement blir det omvisning i Smart Care Lab og Helsecampus og en presentasjon med SUS.

Påmelding