fbpx

Nye teknologiske rehabiliteringsløsninger, hva finnes og hvordan lykkes med samarbeid mellom helsetjenesten og industrien?

27 november
09:00 - 11:30

Webinar

Sunnaas sykehus, LHL sykehuset og Indre Østfold kommune sammen med Norges største helseklynge, Norway Health Tech, inviterer fagpersoner og ledere i rehabiliteringstjenesten til et webinar om rehabiliteringsteknologi. Du får høre om erfaringer med samarbeid mellom helsetjenesten og leverandører av rehabiliteringsteknologi, og får presentert et knippe av nye og innovative løsninger.

Program:

09:00     Velkommen ved Kathrine Myhre, daglig leder i Norway Health Tech

09:05     Erfaringer fra samarbeid om utvikling og innføring av nye løsninger hos Sunnaas sykehus v/Sveinung Tornås, leder for innovasjon og e-helse Sunnaas sykehus.

09:15     Sunnaas sykehus testbed – hva er det og hvordan fungerer det? Samarbeid i Norden. Ved Lene Mosberg, testbed koordinator Sunnaas sykehus.

09:35     Intro til 5selskaper med innovative løsninger for rehabilitering

10:00     Erfaringer med bruk av ny rehabiliteringsteknologi i kommunehelsetjenesten fra arbeidet med prosjektet Innovativ rehabilitering i Indre Østfold v/Carina Kolnes, teamkoordinator og assisterende prosjektleder for prosjekt innovativ rehabilitering i Indre Østfold kommune.

10:20     Intro til 5  selskaper med innovative løsninger for rehabilitering

10:45     Hvordan håndtere Korona krisen ved hjelp av teknologi? Øivind Nohre, spesialsykepleier LHL Gardermoen

11:15      Avslutning av webinar

VELKOMMEN!

(foto: Indre Østfold kommune, fra prosjekt om rehabilitering hjemme)

Påmelding