fbpx

#HelseViken 2021

07 desember
09:00 - 15:00

Union Scene, Drammen

Samarbeid er nøkkelen til suksess. Vi deler erfaringer fra samhandling i og mellom helsetjenesten og involvering av næring for et bedre samlet helsetilbud. Praktiske eksempler og diskusjoner gjør at konferansen #HelseViken er relevant for alle nøkkelpersoner, politikere og ledere innen helse på regionalt og lokalt nivå – offentlig som privat

Delta på årets helsekonferanse i Viken! 

#HelseViken er konferansen i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet. #HelseViken vil sette fokus på digital helsekompetanse for helsepersonell og innbyggere, og på samhandling for å sikre gode pasientforløp mot en fremtidig, sømløs felles helsetjeneste. 

Tirsdag 7. desember inviterer vi til faglig program med aktuelle innledere fra helseinstitusjonenes toppledelse, innspill fra deltagerne, Expo av relevante leverandører, og sesjon med 1-til-1-samtaler for nettverksutvikling. 

PROGRAM

09:00    Registrering, besøk på utstillingene og mingling. Enkel servering.  

10:00    Velkommen   v/Janne H. Dugstad, Prosjektleder HelseHub, Leder Senter for helse og teknologi, USN og Tom Eide, Professor Emeritus, Senter for helse og teknologi, USN

10:15    Del 1 – Digital kompetanse   

Introduksjon til dagen, v/Cecilie B. Løken, Direktør Teknologi, Vestre Viken HF

Den digitale innbyggeren

 • Innspill fra Pensjonistforbundet v/ Hilde Ballière, Teknologiambassadør
 • KnowMe – om retten til å bli forstått, v/prosjektleder Terje Bjerkehagen, Lifetools AS

Ansatte med høy digital kompetanse

 • Når begynner trening for å oppnå høy digital kompetanse v/Synnøve Sæther, USHT Buskerud
 • Digital helseopplæring i VR, ved Are Søby Vindfallet, Gründer, Making View
 • Bygge digital kompetanse over samme lest v/Frank A. Baklid, Konseptutvikler utvikling og digitalisering, Drammen kommune
 • Hva hemmer og fremmer implementering av teknologi v/Janne Dugstad, Prosjektleder HelseHub, Leder Senter for helse og teknologi, USN

Skulle ønske jeg hadde….  (Rundebordsdiskusjon)

Oppsummering del 1

12:00    Lunsj og besøk på utstillingene    

13:00     Del 2 – Digital samhandling   

Implementering av digitale behandlings- og samhandlingsteknologier

 • Nærhet til pasient gjennom digitale løsninger, v/Lars Røssel Ødegaard, fastlege og daglig leder, Åros Legesenter
 • Digital hjemmeoppfølging og hjemmebehandling, v/Kjersti Linneberg, avdelingssjef behandlingshjelpemidler, Vestre Viken HF
 • Caremetrix, v/Kristine Kleivi Sahlberg, avdelingssjef forskning og innovasjon, Vestre Viken HF

Skulle ønske jeg hadde….  (Rundebordsdiskusjon)

Avslutning og oppsummering

 • Eivind Knudsen, AP, leder av hovedutvalg for helse, sosial og omsorg i Drammen kommune
 • Janne H. Dugstad, Prosjektleder HelseHub, Leder Senter for helse og teknologi, USN
 • Tom Eide, Professor Emeritus, Senter for helse og teknologi, USN

15:00    Takk for i dag. Besøk på utstillingene.

VELKOMMEN!

Konferansen arrangeres i samarbeid med:

 

 

 

 

 

 

Påmelding